ترجمه مقاله ارتقای عملکرد کارمند از طریق رفتار سازمانی مثبت - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ارتقای عملکرد کارمند از طریق رفتار سازمانی مثبت - نشریه وایلی
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارتقای عملکرد کارمند از طریق رفتار سازمانی مثبت
عنوان انگلیسی
Enhancing Employee Performance Through Positive Organizational Behavior
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
21
سال انتشار
2008
نشریه
وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6664
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت استراتژیک، مدیریت اجرایی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب و کار
مجله
مجله روانشناسی اجتماعی کاربردی - Journal of Applied Social Psychology
دانشگاه
دانشکده کسب و کار دانشگاه Hamline
فهرست مطالب
پیش زمینه و نظریه
هدف شغلی و رابطه آن با رضایت، تعهد و عملکرد
کار به عنوان یک منشأ مهم شادکامی
فرهنگ‌های سازمانی مثبت و تأثیرشان بر رضایت و عملکرد کارمند
خصوصیات کارمند مثبت و تأثیرش بر عملکرد
روش
نمونه و گردآوری داده‌ها
معیارها
آزمون پایایی
نتایج
آزمودن فرضیات
بحث
هدف کاری و رابطه آن با رضایت، تعهد و عملکرد
کار به عنوان یک منبع مهم شادکامی
فرهنگ‌های سازمانی مثبت و تأثیرشان بر رضایت و عملکرد کارمند
خصوصیات کارمند مثبت و تأثیرش بر عملکرد
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
This paper explores the relationship among key issues discussed in positive organizational behavior (POB) and the implications for organizational success. One of the key outcomes of this paper is to have a better understanding of the relationship between work and a person’s broader purpose of existence, and how work helps to accomplish one’s purpose of life. In addition, quantitative measures are used to determine the relationship between work and happiness; a positive organizational culture and firm performance; and positive employee characteristics and employee performance. Through various statistical analyses, positive relationships were found among typical measures of positive psychology, positive organizational behavior, and employee performance. Implications for organizations and utilizations of research findings to create sustainable competitive advantages are discussed.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
در این مقاله رابطه بین موضوعات کلیدی که در زمینه رفتار سازمانی مثبت(POB)  و پیامدهای آن برای موفقیت سازمان بحث می‌شوند بررسی می‌گردد. یکی از نتایج کلیدی این مقاله این است که درک بهتری از رابطه بین کار و هدف گسترده تر فرد از وجود و نحوه کمک کردن کار به تحقق هدف زندگی بدست آوریم. افزون بر این، برای تعیین رابطه بین شغل و شادکامی، فرهنگ سازمانی مثبت و عملکرد شرکت و خصوصیات مثبت کارمند و عملکرد کارمند از معیارهای کمّی استفاده می‌کنیم. با انجام تحلیل‌های آماری گوناگون، روابط مثبتی بین معیارهای معمول روان شناسی مثبت، رفتار سازمانی مثبت و عملکرد کارمند یافت شد. در مورد پیامدهایی که این تحقیق برای سازمان‌ها دارد و هم چنین کاربرد یافته‌های تحقیق در ایجاد مزایای رقابتی پایدار نیز بحث خواهیم کرد.

بدون دیدگاه