ترجمه مقاله ارتباط بین رهبری توانمندساز و رفاه ذهنی و عملکرد کاری از طریق حمایت همکاران - نشریه امرالد

ترجمه مقاله ارتباط بین رهبری توانمندساز و رفاه ذهنی و عملکرد کاری از طریق حمایت همکاران - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارتباط بین رهبری توانمندساز و رفاه ذهنی و عملکرد کاری از طریق حمایت همکاران و حمایت سازمانی درک شده
عنوان انگلیسی
Linkages between empowering leadership and subjective well-being and work performance via perceived organizational and co-worker support
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2018
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
1.664 در سال 2019
شاخص H_index مجله
58 در سال 2020
شاخص SJR مجله
0.517 در سال 2019
شناسه ISSN مجله
0143-7739
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q2 در سال 2019
کد محصول
10715
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
است ✓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت، مدیریت عملکرد، مدیریت اجرایی، مدیریت منابع انسانی
مجله
مجله رهبری وتوسعه سازمان - Leadership & Organization Development Journal
دانشگاه
دانشکده بازرگانی SKK، دانشگاه Sungkyunkwan، سئول، کره جنوبی
کلمات کلیدی
رفاه ذهنی، رهبری توانمندساز، حمایت سازمانی درک شده، پژوهش چندسطحی، حمایت همکاران
کلمات کلیدی انگلیسی
Subjective well-being - Empowering leadership - Perceived organizational support - Multilevel research - Perceived co-worker support
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1108/LODJ-06-2017-0173
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نظریه و فرضیات
نظریه ی تبادل اجتماعی
رهبری توانمندساز در تیم ها، POS، PCS
تاثیراتPOS و PCS بر رفاه ذهنی(SWB)
تاثیراتPOS و PCS بر عملکرد کاری
روش ها
شرکت کنندگان و روندها یا رویه ها
معیارها
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج
بحث
پیامدهای نظری و عملی
محدودیت ها و پژوهش آینده
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)

10715 IranArze    10715 IranArze1     10715 IranArze2

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to examine the effects of empowering leadership at the team level on employees’ subjective well-being (SWB) and work performance through perceived social support. Based on social exchange theory (Blau, 1964), the study identifies the mediating effects of perceived social support in the relationship between empowering leadership and both employees’ well-being and work performance.

Design/methodology/approach – The study utilized a survey of 1,225 employees working for an organization in South Korea and archival data of the organization. It employed hierarchical linear modeling analyses and the CWC(M) procedure for the tests of multilevel mediation.

Findings – It was observed that perceived organizational support (POS) and co-worker support (PCS) mediated the relationship between empowering leadership and SWB, but not the relationship between empowering leadership and performance. There was a significant direct effect of empowering leadership on both POS and PCS, which subsequently led to improved work performance.

Originality/value – Taking a multilevel approach to leadership and relying on both self-reported and organizational archival data, this study contributes to the literature on leadership and well-being by examining the relationships between empowering leadership toward a team and team members’ well-being and performance, and by revealing the crucial mechanisms that underlie them. The study helps to elucidate the impact of empowering leadership on employee SWB, which has largely been neglected in prior management research.

Introduction

To date, employees’ well-being in the workplace has received considerable attention from scholars. Since researchers observed that places where people experience higher well-being have lowered the probability that they will develop various diseases, such as heart disease, diabetes and cancer, and lowered the mortality of those diseases (Lawless and Lucas, 2011), an interest in the quality of their lives is growing (Diener and Tay, 2015). In accordance with this trend, more studies that examine various work-related variables associated with employee well-being are being conducted in the field of management (e.g. Conway et al., 2015; Li et al., 2016; Panaccio and Vandenberghe, 2009).

Discussion

This study has shown how employees’ perceptions of leadership and social support in the workplace flow to their SWB and work performance by drawing from social exchange theory (Blau, 1964). First, empowering leadership at the team level had direct effects on both POS and PCS at the individual level. Second, individuals with high levels of POS experienced both SWB and improved work performance. POS had a mediating effect on only the relationship between empowering leadership and SWB. Finally, individuals who PCS were more likely to experience SWB and perform well. Moreover, PCS had an indirect effect linking empowering leadership and SWB. These results align with the extant research findings, implying that social support is critical to predicting employees’ SWB and work performance (Parker et al., 2013; Ronen et al., 2016). However, although the hypothesized model predicted that both POS and PCS would mediate the relationships between empowering leadership at the team level and work performance, that hypothesis was not supported. A conceivable reason for this unexpected finding is that the unique characteristics of the sample organization may have had some influence.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف: هدف این مقاله، بررسی تاثیرات رهبری توانمندساز در سطح تیم بر رفاه ذهنی کارمندانSWB و عملکرد کاری از طریق حمایت و پشتیبانی اجتماعی است. بر مبنای نظریه ی تبادل اجتماعی، این مطالعه تاثیرات واسطه ی حمایت اجتماعی درک شده در رابطه ی بین رهبری توانمندساز و رفاه و عملکرد کاری کارمندان را شناسایی می کند.
طرح/متدولوژی/رویکرد: این مطالعه از بررسی1225 کارمند شاغل در سازمان در کره ی جنوبی و داده های آرشیوی سازمان استفاده می کند. این مطالعه از تحلیل مدل سازی خطی سلسله مراتبی و روندCWC(M) برای آزمون و بررسی میانجی گری و وساطی چندسطحی استفاده می کند.
یافته ها: مشاهده می شود که حمایت سازمانی درک شده(POS) و حمایت همکاران(PCS) به عنوان واسطه ی رابطه ی بین رهبری توانمندساز و SWB عمل می کنند اما این امر در مورد رابطه ی بین رهبری توانمندساز و عملکرد صدق نمی کند. رهبری توانمندساز تاثیر مستقیم قابل توجهی بر POS و PCS دارد که در نتیجه منجر به بهبود عملکرد کاری می شود.
منشا/ارزش: با اتخاذ رویکرد چندسطحی برای رهبری و اتکا به داده های آرشیوی و گزارش شده ی سازمان، این مطالعه با بررسی روابط بین رهبری توانمندساز در تیم و رفاه و عملکرد اعضای تیم و با نشان دادن مکانیزم های حیاتی و زیربنایی آن ها، نقش مهمی را در ادبیات مربوط به رهبری و رفاه ایفا می کند. این مطالعه به روشن شدن تاثیر رهبری توانمندساز برSWB کارمند کمک می کند که به میزان زیادی در پژوهش های مدیریت نادیده گرفته شده است.
مقدمه
امروزه، رفاه کارمندان در محیط کار توجه دانشمندان زیادی را به خود جلب کرده است. از آن جایی که محققان مشاهده کردند که مکان هایی که افراد رفاه بیشتری را تجربه می کنند، احتمال بروز بیمارهای مختلف مانند بیماری قبلی، دیابت و سرطان و هم چنین مرگ و میر را کاهش داده است(لاولس و لوکاس2011) و توجه و علاقه به کیفیت زندگی آن ها، رو به افزایش است(دینر و تای2015). مطابق با این روند، بیشتر مطالعاتی که متغیرهای کاری مختلف در مورد رفاه کارمندان را مورد بررسی قرار می دهند، در زمینه ی مدیریت انجام شده اند(کانوی2015 لی2016، پاناسیو و واندنبرگ 2009).
بحث
این مطالعه نشان داده است که طبق نظریه ی تبادل اجتماعی، ادراک کارمندان از رهبری و حمایت اجتماعی در محیط کاری درSWB و عملکرد کاری آن ها جریان دارد(بلو1964). ابتدا، رهبری توانمندساز در سطح تیم دارای تاثیرات مستقیم برPOS,PCS در سطح فردی است. دوم، افرادی با سطوح بالایPOS، SWB و بهبود عملکرد کاری را تجربه می کنند. POS دارای تاثیر میانجی بر رابطه ی بین رهبری توانمندساز و SWB است. در نهایت، افراد دارایPCS به احتمال بیشتریSWB و عملکرد بهتر را تجربه می کنند. علاوه براین،PCS دارای تاثیر غیرمستقیم بر رابطه ی رهبری توانمندساز و SWB است. این نتایج با یافته های پژوهش های قبلی همراستا هستند و بیان می کنند که حمایت اجتماعی برای پیش بینیSWB و عملکرد کاری، حیاتی و مهم است(پارکر2013 رونن2016). با این حال، اگرچه مدل بیان شده پیش بینی می کند که POS,PCS به عنوان واسطه ی روابط بین رهبری توانمندساز در سطح تیم و عملکرد کاری عمل می کنند، این فرضیه مورد تایید و حمایت قرار نگرفت. دلیل ممکن برای این یافته و نتیجه ی غیرقابل انتظار این است که ویژگی های منحصر به فرد سازمان نمونه ممکن است دارای تاثیراتی باشد.

بدون دیدگاه