ترجمه مقاله پژوهشی در رابطه با حسابداری مدیریت استراتژیک در هتل ها - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پژوهشی در رابطه با حسابداری مدیریت استراتژیک در هتل ها - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک پژوهش تجربی در رابطه با حسابداری مدیریت استراتژیک در هتل ها
عنوان انگلیسی
An empirical investigation of strategic management accounting in hotels
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2015
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5175
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری مدیریت، مدیریت بازرگانی و مدیریت استراتژیک
مجله
مجله بین المللی مدیریت مهمان نوازی معاصر
دانشگاه
گروه مدیریت بازرگانی، موسسه فنی آموزشی آتن، یونان
کلمات کلیدی
عملکرد، یونان، عوامل مشروط، نوآوری حسابداری مدیریت، شیوه های حسابداری مدیریت، حسابداری مدیریت استراتژیک
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مروری برادبیات و توسعه فرضیات
3. روش تحقیق
4. تحلیل داده ها و نتایج
5. نتیجه گیری و بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to investigate the relationship between contextual factors, strategic management accounting (SMA) and historical performance in hotels. Design/methodology/approach – An empirical survey was conducted on a sample of 106 leading hotels in Greece. Findings – The analysis of the survey data indicates that seven contingent factors affect SMA usage in hotels: The seven factors are perceived environmental uncertainty, structure, quality of information system (IS) information, organizational life cycle stage, historical performance, strategy and size. The findings also indicate that lagging performance affects SMA and that this effect is moderated by the perceived environmental uncertainty. Research limitations/implications – Some of the limitations are inherent to the survey method used, such as the use of perceptual measures and the potential of common method bias. Data were collected from the Greek hospitality industry, and consequently, the results may be generalizable only to that population. Practical implications – The accounting professionals and hotel managers will also be benefited, as the study aims to identify the most relevant SMA tools adopted in the hotel industry, as well as the relationship between these tools and other external and organizational factors. Originality/value – This research adds to the current knowledge in management accounting system design in hotels. This paper increases the understanding as to why hotels are more likely to implement SMA. The results provide the first empirical evidence of the relation between SMA usage, organizational factors, external factors and historical performance in hotels.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف- هدف مقاله حاضر پژوهش رابطه بین عوامل زمینه ای، حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) و عملکرد تاریخی در هتل ها می باشد.
طرح/ روش/ شیوه- یک بررسی تجربی روی نمونه 106 هتل مهم و پیشتاز دریونان انجام شد.
یافته ها- آنالیز داده های بررسی نشان می دهد هفت عامل مشروط بر کاربرد SMA در هتل ها تاثیر می گذارند: هفت عامل عبارتنداز: عدم قطعیت محیطی ادراک شده، ساختار، کیفیت اطلاعات سیستم اطلاعاتی (IS)، چرخه عمر سازمانی، عملکرد تاریخی، استراتژی و اندازه. یافته های بدست آمده همچنین نشان می دهد که عملکرد تاخیری بر SMA اثرگذار بوده و این اثر توسط عدم قطعیت محیطی ادراک شده تعدیل می رود.
محدودیت ها/ مفاهیم تحقیق- برخی از محدودیت ها به روش بررسی بکاررفته چسبیده اند که از این جمله می توان به استفاده از معیارهای ادراکی و پتانسیل خطای روش مشترک اشاره نمود. داده ها از صنعت مهمان نوازی و هتلداری یونان جمع آوری شده و از اینرو، نتایج بدست آمده تنها به آن جمعیت تعمیم پذیر می باشد.
مفاهیم عملی- متخصصین حرفه ای حسابداری و مدیران هتل نیز نفع خواهند برد، زیرا هدف مطالعه حاضر، شناسایی مرتبط ترین ابزارهای SMA پذیرفته شده در صنعت هتلداری و رابطه بین این ابزارها و سایر عوامل خارجی و سازمانی می باشد.
اصالت/ ارزش- تحقیق حاضر به دانش فعلی در زمینه طراحی سیستم حسابداری مدیریت در هتل ها اضافه می کند. مقاله حاضر درک و شناخت مربوط به دلیل احتمال بیشتر پیاده سازی SMA از سوی هتل ها را افزایش می دهد. نتایج بدست آمده اولین مدارک تجربی دال بر رابطه بین کاربرد SMA، عوامل سازمانی، عوامل خارجی و عملکرد تاریخی در هتل ها را فراهم می نماید.

بدون دیدگاه