ترجمه مقاله کاهش ظهور الفین در لوله های فالوپ بارداری خارج از رحمی - نشریه LWW

ترجمه مقاله کاهش ظهور الفین در لوله های فالوپ بارداری خارج از رحمی - نشریه LWW
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ظهور الفین در لوله های فالوپ بارداری های خارج از رحمی کاهش می یابد
عنوان انگلیسی
Expression of Elafin in Fallopian Tubes of Ectopic Pregnancies Is Reduced
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2014
نشریه
LWW
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7595
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
جراحی زنان و زایمان، بیولوژی تولید مثل
مجله
ایمونوهیستوشیمی کاربردی و مورفولوژی مولکولی - Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology
کلمات کلیدی
الفین، لوله فالوپ، حاملگی خارج از رحم، ایمونوهیستوشیمی، نرم افزار ImageJ
فهرست مطالب
چکیده
مواد و روش ها
ایمونوهیستوشیمی
تجزیه و تحلیل های ImageJ
اخلاق یا کردارشناسی، محاسبه حجم نمونه و تجزیه و تحلیل آماری
نتایج
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Elafin is a natural antimicrobial molecule member of the antileukoproteinase (Trappin) family that is normally expressed in the mucosa of human fallopian tubes and neutrophils. Ectopic pregnancy is a condition in which neutrophil influx is present. Current data on elafin expression on fallopian tubes with ectopic pregnancy do not differentiate the expression of elafin in these 2 compartments. The objective of this study was to analyze the protein expression of elafin on epithelial mucosa of fallopian tubes with and without ectopic pregnancy using immunohistochemical analysis. Tissue sections of ectopic pregnancies (n = 10) and normal tubes (n= 10) were analyzed for the intensity of the staining with 3,30 -diaminobenzidine using ImageJ software. Statistical analysis was performed using unpaired t test and analysis of covariance. Elafin expression (mean ± SD) in the mucosa of fallopian tubes was 73.3 ± 19.7 (control) versus 48.9± 17.8 (ectopic pregnancy) (P = 0.009). The immunoexpression of elafin is reduced in tubal epithelium of ectopic pregnancies, compared with nonectopic pregnancy tubes.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
الفین یک مولکول ضد میکروبی طبیعی عضو خانواده آنتی لوکوپروتئیناز (تراپین [Trappin]) محسوب می شود که به صورت طبیعی در مخاط لوله های فالوپ بشر و نوتروفیل ها ظاهر می شود. حاملگی خارج رحمی وضعیتی است که در آن نفوذ نوتروفیل رخ می دهد. داده های کنونی درباره ظهور الفین در لوله های فالوپ با حاملگی خارج رحمی تمایزی بین ظهور الفین در این دو محفظه قائل نمی شود.هدف این مطالعه، بررسی ظهور پروتئین الفین در مخاط پوششی لوله های فالوپ با و بدون حاملگی خارج رحمی با استفاده از تجزیه و تحلیل ایمونوهیستوشیمی بود. قسمت های بافت حاملگی خارج رحمی (10 = n) و لوله های نرمال (10 = n) از نظر شدت رنگ آمیزی با 3،3' دی آمینو بنزیدین با استفاده از نرم افزار ImageJ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون t جفت نشده و تجزیه و تحلیل کواریانس انجام شد. ظهور الفین (انحراف معیار ± میانگین) در مخاط لوله های فالوپ 19.7 ± 73.3 (شاهد) در مقابل 17.8 ± 48.9 (حاملگی خارج رحمی) بود (0.009 = P). ظهور ایمنی الفین در اپیتلیوم یا بافت پوششی لوله حاملگی خارج رحمی در مقایسه با لوله های بارداری داخل رحمی کاهش می یابد.

بدون دیدگاه