ترجمه مقاله ارزش اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش فیزیوتراپی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزش اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش فیزیوتراپی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزش اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش فیزیوتراپی: تحلیل ارزش فعلی خالص
عنوان انگلیسی
The economic value of an investment in physiotherapy education: a net present value analysis
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
88
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم تربیتی و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و اقتصاد مالی
مجله
مجله فیزیوتراپی - Journal of PHYSIOTHERAPY
دانشگاه
واحد آموزش و تحقیقات پزشکی، دانشکده بهداشت عمومی و پیشگیری، دانشگاه موناش، استرالیا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش
طراحی
ارزش فعلی هزینه های مستقیم
ارزش فعلی درآمدهای آتی
نتایج
ارزش فعلی خالص برای دانشجویان داخلی
ارزش فعلی خالص برای دانشجویان بین المللی
تحلیل بازپرداخت
تحلیل تجزیه یکنواخت
مقدار فعلی خالص برای بخش عمومی در برابر بخش خصوصی
مقایسه با داروسازی، پرستاری/مامایی
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Questions: What is the economic value for an individual to invest in physiotherapy undergraduate education in Australia? How is this affected by increased education costs or decreased wages? Design: A cost-benefit analysis using a net present value (NPV) approach was conducted and reported in Australian dollars. In relation to physiotherapy education, the NPV represents future earnings as a physiotherapist minus the direct and indirect costs in obtaining the degree. Sensitivity analyses were conducted to consider varying levels of experience, public versus private sector, and domestic versus international student fees. Comparable calculations were made for educational investments in medicine and nursing/ midwifery. Results: Assuming an expected discount rate of 9.675%, investment in education by domestic students with approximately 34 years of average work experience yields a NPV estimated at $784,000 for public sector physiotherapists and $815,000 for private sector therapists. In relation to international students, the NPV results for an investment and career as a physiotherapist is estimated at $705,000 in the public sector and $736,000 in the private sector. Conclusion: With an approximate payback period of 4 years, coupled with strong and positive NPV values, physiotherapy education in Australia is a financially attractive prospect and a viable value proposition for those considering a career in this field. [Rivers G, Foo J, Ilic D, Nicklen P, Reeves S, Walsh K, Maloney S (2015) The economic value of an investment in physiotherapy education: a net present value analysis. Journal of Physiotherapy 61: 148–154]

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سوالات: ارزش اقتصادی برای فرد جهت سرمایه گذاری در آموزش کارشناسی فیزیوتراپی در استرالیا چیست؟ این مسئله چگونه تحت تاثیر هزینه های افزایش یافته آموزش یا دستمزدهای کاهش یافته می باشد؟ طراحی: تحلیل هزینه-مزایا با استفاده از رویکرد ارزش فعلی خالص انجام شد و بر حسب دلار استرالیا بیان گردید. در رابطه با آموزش فیزیوتراپی، ارزش فعلی خالص نشان دهنده درآمدهای آتی می باشد چرا که متخصص فیزیوتراپی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم در کسب مدرک متحمل می گردد. تحلیل های حساسیت انجام شد تا درجات متنوع تجربه، بخش خصوصی دربرابر دولتی، و هزینه های دانشجویی داخلی دربرابر بین الملللی مد نظر قرار گرفته شوند. محاسبات قابل قیاس برای سرمایه گذاری های آموزشی در علم دارو و پرستاری/مامایی انجام گردید. نتایج: با فرض اینکه نرخ تخفیف مورد انتظار 9.675% وجود دارد، سرمایه گذاری در آموزش به واسطه دانشجویان داخلی با تجربه کاری متوسط 34 سال، ارزش فعلی خالص بالغ بر 784000دلار برای متخصصین فیزیوتراپی بخش دولتی و 815000برای متخصصین فیزیوتراپی بخش خصوصی به دست داد. در رابطه با دانشجویان بین المللی، نتایج ارزش فعلی خالص برای سرمایه گذاری و شغل در سمت متخصص فیزیوتراپی بالغ بر 705000 دلار در بخش دولتی و 736000دلار در بخش خصوصی است. نتیجه گیری: آموزش فیزیوتراپی در استرالیا با دوره بازپرداخت تقریبی 4 سال، توام با ارقام مثبت و قوی ارزش خالص فعلی، ایده جالب به لحاظ مالی بوده و پیشنهاد ارزشمند پایدار برای کسانی است که کار در این رشته را مد نظر دارند.

بدون دیدگاه