ترجمه مقاله مدل های دینامیک برای طراحی شبکه های لجستیک سبز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل های دینامیک برای طراحی شبکه های لجستیک سبز - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدل های دینامیک برای طراحی شبکه های لجستیک سبز
عنوان انگلیسی
Dynamic Models for Green Logistic Networks Design
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
SCOPUS
کد محصول
9300
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله
لجستیک و زنجیره تامین
مجله
هفتمین کنفرانس IFAC مدلسازی، مدیریت و کنترل تولید
دانشگاه
آزمایشگاه مهندسی صنایع و تولید Metz، فرانسه
کلمات کلیدی
لجستیک معکوس، طراحی شبکه لجستیک سبز، مدل های پویا، بازیابی محصول، عدم قطعیت، MILP
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.3182/20130619-3-RU-3018.00101
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- کار های مرتبط
3- اولین مدل
3-1 فرضیه
3-2 شاخص ها و مشاهدات
3-3 پارامتر های مدل
3-4 متغیر های اصمیم
3-5 تابع هدف
3-6 محدودیت های مدل
4-آزمون مدل
5-تجزیه تحلیل و اصلاحات
6-نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Nowadays, the relationship industry-environment plays a significant role in business and supply chain management. Due to legislation pressures, consumer awareness and economic interest in used products, the concept of Green Supply Chain Management was born, with Reverse Logistics as principal driver. Designing a green logistic network consists in integrating environmental aspects in strategic decision making towards the location of logistic facilities. In this work mixed integer linear programming models are proposed for the design of a reverse logistic network. The innovative aspects of this study are: the assumption of a dynamic, multi-product environment and the uncertainty of used products returns. CPLEX software is used to formulate and solve the models. A results analysis is presented as well as possible research avenues.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
امروزه، رابطه بین صنعت-محیط زیست یک نقش بسیار مهم را در مدیریت زنجیره تامین و کسب و کار ایفا می کند. به دلیل فشار های قانونی، آگاهی مصرف کننده ها و منافع اقتصادی در محصولات مورد استفاده، مفهوم مدیریت زنجیره تامین سبز متولد شده است که لجستیک معکوس مهم ترین عامل آن بوده است. طراحی یک شبکه لجستیک سبز شامل قرار دادن ابعاد زیست محیطی در تصمیم گیری راهبردی در راستای مکان یابی امکانات لجستیک است. در این مطالعه، مدل های برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای طراحی یک شبکه لجستیک معکوس پیشنهاد می شود. ابعاد نوآورانه این مطالعه شامل موارد زیر می شوند: فرض یک محیط پویا و چند محصولی و عدم قطعیت بازگشت محصولات مورد استفاده. نرم افزار CPLEX برای فرموله سازی وحل مدل ها استفاده می شود. تحلیل نتایج و نیز مسیر های تحقیقاتی آینده نیز ارایه شده است.

بدون دیدگاه