تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر روش های مختلف خشک کردن روی خصوصیات آنتی اکسیدانی برگ ها – نشریه الزویر

عنوان فارسی: اثرات روش های مختلف خشک کردن روی خصوصیات آنتی اکسیدانی برگ ها و چای گونه های زنجبیل
عنوان انگلیسی: Effects of different drying methods on the antioxidant properties of leaves and tea of ginger species
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2009 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8735 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.96Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: گیاهان دارویی و علوم گیاهی
مجله: شیمی مواد غذایی - Food Chemistry
دانشگاه: دانشکده علوم، سلانگور، مالزی
کلمات کلیدی: خشک کردن حرارتی، غیرحرارتی و خشک کردن با انجماد، خصوصیات آنتی اکسیدانی، زنجبیلیان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. مواد شیمیایی و وسایل

2.2 مواد گیاهی

2.3. فرایند خشک کردن

2.4. استخراج نمونه

2.5. محتوای فنلی کل

2.6. تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی

2.6.1. فعالیت تنظیف کنندگی رادیکال DPPH

2.6.2. قدرت کاهشی فریک

2.6.3. توانایی کلاته کنندگی یون فروس

2.6.4. فعالیت مهاری پراکسیداسیون لیپید

2.7. کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

3. نتایج و بحث

3.1. توصیف گونه های گیاهی

3.2. خصوصیات آنتی اکسیدانی برگ های تازه

3.2.2. عصاره گیری با متانول

3.3. اثرات روش های خشک کردن حرارتی

3.4. اثرات روش های خشک کردن غیرحرارتی

3.5. جوشانده های (چای) A. zerumbet

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Effects of five different drying methods on the antioxidant properties (AOP) of leaves of Alpinia zerumbet, Etlingera elatior, Curcuma longa, and Kaempferia galanga were assessed. All methods of thermal drying (microwave-, oven-, and sun-drying) resulted in drastic declines in total phenolic content (TPC), ascorbic acid equivalent antioxidant capacity (AEAC), and ferric-reducing power (FRP), with minimal effects on ferrous ion-chelating ability and lipid peroxidation inhibition activity. Of the non-thermal drying methods, significant losses were observed in air-dried leaves. Freeze-drying resulted in significant gains in TPC, AEAC, and FRP for A. zerumbet and E. elatior leaves. After one week storage, AOP of freeze-dried E. elatior leaves remained significantly higher than those of fresh control leaves. Freeze-dried tea of A. zerumbet was superior to the commercial tea for all AOP studied.

نمونه متن ترجمه

چکیده

اثرات 5 روش خشک کردن مختلف روی خصوصیات آنتی اکسیدانی (AOP) برگ های Alpinia zerumbet، Etlingera elatior، Curcuma longa، و Kaempferia galanga مورد ارزیابی قرار گرفت. همه ی روش های خشک کردن دمایی (خشک کردن با میکروویو، آون، نور خورشید) منجر به کاهش قابل توجهی در محتوای فنلی کل (TPC)، ظرفیت آنتی اکسیدانی هم ارز آسکوربیک اسید (AEAC)، و قدرت کاهندگی فریک (FRP) می شود و اثرات کمینه ای روی توانایی کلاته کنندگی یون فروس و فعالیت مهاری پراکسیداسیون لیپید دارد. از بین روش های خشک کردن غیرحرارتی، از دست رفتن معنی داری در برگ های خشک شده در معرض هوا مشاهده شده بود. خشک کردن با انجماد منجر به افزایش معنی داری در TPC، AEAC و FRP در برگ های A. zerumbet و E. elatior شده بود. بعداز یک هفته از ذخیره سازی، AOP برگ های خشک شده با انجماد E. elatior به طور معنی داری بالاتر از برگ های تازه ی گروه کنترل باقی مانده بود. در همه ی مطالعات AOP، جوشانده ی (چای) خشک شده با انجماد A. zerumbet به جوشانده (چای) تجاری برتری داشت.