ترجمه مقاله شبیه سازی عددی همرفت مختلط آرام دو – پخشی در حفره های شیب دار کم عمق - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی عددی همرفت مختلط آرام دو – پخشی در حفره های شیب دار کم عمق - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شبیه سازی عددی همرفت مختلط آرام دو – پخشی در حفره های شیب دار کم عمق با درپوش (مرز) متحرک
عنوان انگلیسی
Numerical simulation of double diffusive laminar mixed convection in shallow inclined cavities with moving lid
صفحات مقاله فارسی
29
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7501
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
فیزیک و مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
مکانیک سیالات و فیزیک کاربردی
مجله
نشریه مهندسی اسکندریه - Alexandria Engineering Journal
دانشگاه
گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه الکساندری، مصر
کلمات کلیدی
انتقال حرارت و جرم، حفره های شیبدار، جریان دو - پخشی، همرفت مختلط، حفره با درپوش یا مرز متحرک، شبیه سازی عددی
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
3. روند راه حل
4. اعتبارسنجی برنامه و مقایسه آن با پژوهش پیشین
5. نتایج و بحث
5.1. حرکت رو به بالای درپوش داغ
5.1.1. تاثیر نسبت شناوری
5.1.2. تاثیر عدد لوئیس (Lewis)
5.2. حرکت رو به پایین درپوش داغ
5.2.1. تاثیر عدد لوئیس (Lewis)
6. نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A numerical investigation of double-diffusive laminar mixed convection in an inclined cavity has been studied numerically. The top lid was considered to move in both directions to introduce the forced convection effect. In addition, the solutal and thermal buoyancy forces are sustained by maintaining the top lid and the bottom surface at uniform temperatures and concentrations, but their values for the top lid are higher than those at the bottom surface. The laminar flow regime is considered under steady state conditions. Moreover, the transport equations for continuity, momentum, energy and mass transfer are solved. The streamlines, isotherms and isoconcentrations as well as both local and average Nusselt and Sherwood numbers were studied for the hot lid. The effects of inclination of the cavity on the flow, thermal and mass fields are investigated for inclination angles ranging from 0 to 30. The study covers a wide range for 0.1 6 Le 6 10 and 10 6 N 6 10. Through this investigation, the following parameters are kept constant: The aspect ratio at 10, Prandtl number at six representing water. A comparison was made with published results and a good agreement was found. ª

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک تحقیق عددی درباره همرفت مختلط آرام دو پخشی در حفره شیبدار به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. در نظر گرفته شد که درپوش فوقانی به منظور ورود اثر همرفت اجباری در هر دو جهت حرکت می نماید. افزون بر این، نیروهای شناوری حل شونده و حرارتی با حفظ درپوش فوقانی و سطح بستر در درجه حرارت ها و غلظت یکنواخت پایدار می مانند اما مقادیر آن ها برای درپوش فوقانی بالاتر از مقادیر آن ها در سطح بستر می باشد. رژیم جریان آرام تحت شرایط حالت پایدار در نظر گرفته می شود. افزون بر این، معادلات انتقال برای انتقال داوم، تکانه یا اندازه حرکت ، انرژی و جرم حل گشته است. خطوط جریان، همدماها یا ایزوترم ها و هم‌غلظت ها و نیز هر دو اعداد ناسلت (Nusselt) و شروود (Sherwood) موضعی و متوسط برای درپوش (مرز) داغ مورد مطالعه قرار گرفتند.  اثرات شیب حفره بر میدان های جریان، حرارت و جرم برای زاویه های شیب بین محدوده صفر درجه الی 30 درجه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتند. این مطالعه طیف گسترده ای را برای 10 ≪ Le ≪ 0.1 و 10 ≪ N ≪ 10- پوشش می دهد. در طی این تحقیق، پارامترهای زیر ثابت نگه داشته شدند: نسبت منظر در 10، عدد پرانتل (Prandtl) در شش معرف آب. مقایسه ای با نتایج منتشر شده انجام پذیرفت و توافق خوبی مشاهده گردید.

بدون دیدگاه