تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارزیابی ژرم پلاسم متنوع سویا برای مقاومت به پوسیدگی بذر فوموپسیس

عنوان فارسی: ارزیابی ژرم پلاسم متنوع سویا برای مقاومت به پوسیدگی بذر فوموپسیس
عنوان انگلیسی: Evaluation of Diverse Soybean Germplasm for Resistance to Phomopsis Seed Decay
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2015 نشریه : Apsnet
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F759 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.95Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم و تکنولوژی بذر، بیماری شناسی گیاهی و علوم باغبانی
مجله: بیماری های گیاهی - Plant Disease
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مواد و روش ها

نتایج

بحث

نمونه متن ترجمه

چکیده

پوسیدگی بذر فومپوسیزی(PSD)، که عمدتا ناشی از پاتوژن قارچی Phomposis longicolla می باشد، یکی از مهم ترین بیماری های کاهنده کیفیت بذر و عملکرد سویا می باشد. تعداد کمی از ارقام به صورت مقاوم به این پوسیدگی در نظر گرفته شده اند. برای شناسایی منابع مقاومت به پوسیدگی بذر فومپوسیزی(PSD)، 135 اکسشن ژرم پلاسم سویا مربوط به 28 کشور در ارکانزاس می سی سی پی و میسوری در 2009 تحت غربال میدانی قرار گرفتند.بر اساس تست آلودگی طبیعی به p.longicolla در 2009، 42 لاین از جمله حساس ترین و مقاوم ترین لاین ها، در 2010، 2011 و 2012 با تیمار های تلقیح شده با p.longicolla و تیمار های بدون p.longicolla ارزیابی شدند.شش تیمار بلوغ MGIII(PI 189891,PI 398697,PI 417361, PI 504481, PI 4488 و PI88490)، چهار MG IV( PI158765, PI235335,PI346308, PI416779) و پنج MG V( PI381659,PI381668,PI407749,PI417567,PI476920) دارای عفونت بذری کم تری به p.longicolla نسبت به انواع شاهد حساس و سایر لاین ها در یک ازمایش بودند. آن ها دارای سطوحی از مقاومت به PSD می باشند. این منابع جدید مقاومت PSD را می توان در توسعه لاین های اصلاحی سویا یا ارقام با مقاومت به PSD و برای نقشه یابی ژنتیکی ژن های مقاومت PSD استفاده کرد.