ترجمه مقاله توزیع جابجایی و عدم انحراف برای مشکل ترک جهت قابلیت ارتجاعی تنش کوپل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توزیع جابجایی و عدم انحراف برای مشکل ترک جهت قابلیت ارتجاعی تنش کوپل - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک رویکرد بر اساس توزیع جابجایی ها و عدم انحراف ها برای مشکل های ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل
عنوان انگلیسی
An approach based on distributed dislocations and disclinations for crack problems in couple-stress elasticity
صفحات مقاله فارسی
40
صفحات مقاله انگلیسی
19
سال انتشار
2008
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6205
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
طراحی جامدات
مجله
مجله بین المللی خاک ها و سازه ها
دانشگاه
بخش مکانیک، دانشگاه ملی آتن، یونان
کلمات کلیدی
ترک ها، جابجایی ها، عدم انحراف ها، قابلیت ارتجاعی تنش کوپل، معادلات انتگرال منفرد
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- اصول قابلیت ارتجاعی تنش کوپل
3- معادلات اولیه در صفحه کرنش
4- فرمول بندی مشکل ترک
4-1- جسم ترک نخورده
4-2- راه حل اصلاح کننده
5- توابع سبز (جابجایی صعودی و عدم انحراف گوه گیردار)
6- کاهش مشکل ترک برای یک سیستم معادلات انتگرال منفرد : نتایج
7- ارزیابی انتگرال J
8- نتیجه گیری
تقدیر و تشکر
پیوست A : تغییرمکان ها و تنش ها برای جابجایی صعودی و عدم انحراف گوه گیردار
پیوست B : مشتق تعامد برای انتگرال با هسته لگاریتمی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The technique of distributed dislocations proved to be in the past an effective approach in studying crack problems within classical elasticity. The present work is intended to extend this technique in studying crack problems within couple-stress elasticity, i.e. within a theory accounting for effects of microstructure. This extension is not an obvious one since rotations and couple-stresses are involved in the theory employed to analyze the crack problems. Here, the technique is introduced to study the case of a mode I crack. Due to the nature of the boundary conditions that arise in couple-stress elasticity, the crack is modeled by a continuous distribution of climb dislocations and constrained wedge disclinations (the concept of ‘constrained wedge disclination’ is first introduced in the present work). These distributions create both standard stresses and couple stresses in the body. In particular, it is shown that the mode-I case is governed by a system of coupled singular integral equations with both Cauchy-type and logarithmic kernels. The numerical solution of this system shows that a cracked solid governed by couple-stress elasticity behaves in a more rigid way (having increased stiffness) as compared to a solid governed by classical elasticity. Also, the stress level at the crack-tip region is appreciably higher than the one predicted by classical elasticity.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در گذشته روش توزیع جابجایی ها ثابت کرده که یک رویکرد مؤثر در مطالعه مشکل های ترک پیرامون قابلیت ارتجاعی کلاسیک است. این کار برای گسترش این روش در مطالعه مشکل های ترک پیرامون قابلیت ارتجاعی جهش کوپل به عنوان مثال پیرامون نظریه حسابداری برای اثرات ریزساختار در نظر گرفته شده است. این گسترش تا زمانی که چرخش ها و تنش های کوپل در نظریه به کار گرفته شده برای تجزیه و تحلیل مشکل های ترک دخیل هستند آشکار نمی شوند. در اینجا این روش برای مطالعه در مورد حالت ترک (I) معرفی شده است. به علت ماهیت شرایط مرزی که در قابلیت ارتجاعی تنش کوپل به وجود می آیند ترک به وسیله یک توزیع پیوسته از جابجایی های صعودی و عدم انحراف های گوه گیردار مدل شده است. (مفهوم عدم انحراف گوه گیردار در اوایل این کار معرفی شده است). این توزیع ها هر دو تنش های استاندارد و کوپل ر در جسم تولید می کنند. بطور خاص مورد حالت (I) نشان می دهد که به وسیله یک معادلات انتگرال منفرد با هر دو کوشی نوع و هسته لگاریتمی اداره می شوند راه حل عددی این سیستم نشان می دهد که یک جامد ترک نخورده به وسیله قابلیت ارتجاعی تنش کوپل در مقایسه با یک جامدی که به وسیله قابلیت ارتجاعی کلاسیک اداره می شود به سمت یک صلبیت بیشتری (با افزایش سختی) رفتار می کند. همچنین سطح تنش در ناحیه نوک ترک نسبت به آن یکی که به وسیله قابلیت ارتجاعی کلاسیک پیش بینی شده بطور قابل ملاحظه ای بالاتر است.

بدون دیدگاه