ترجمه مقاله دیمرها و تریمرهای فرمامیدین و مشتقات تک هالوژنه آنها (HN=CHNHX (X= H. Cl . Br or I - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دیمرها و تریمرهای فرمامیدین و مشتقات تک هالوژنه آنها (HN=CHNHX (X= H. Cl . Br or I - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
دیمرها و تریمرهای فرمامیدین و مشتقات تک هالوژنه آنها (HN=CHNHX (X= H. Cl . Br or I: مطالعه ای مقایسه ای از پیوندهای هالوژنی رزونانس پذیر
عنوان انگلیسی
Dimers and trimers of formamidine and its mono-halogenated analogues HN=CHNHX, (X = H, Cl, Br, or I): A comparative study of resonance-assisted hydrogen and halogen bonds
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8486
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی آلی و شیمی محض
مجله
شیمی محاسباتی و تئوری - Computational and Theoretical Chemistry
دانشگاه
گروه شیمی، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
پیوند هالوژن، پیوند هیدروژنی، فرمامیدین، نظریه کاربردی تراکم
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2.جزئیات محاسبه
3.نتایج و بحث
3.1.ساختارهای هندسی
3.2. شیفت فرکانس ارتعاشی پیوند N-X
3.3. تغییرات انرژی
3.4. نظریه های AIM و NBO
3.5. اثرات توسعه مجموعه پایه
3.6. خلاصه مطلب و موضوع کار بعدی ما
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The MP2 ab initio method, and the M052X and the B3LYP density functional theory methods were used to investigate the geometries and energetics of dimers and trimers of formamidine and its mono-halogenated analogues. The primary purpose of this study is to examine the strength of the resonance-assisted NAXN interactions for X = H (hydrogen bond), relative to that for X = Cl, Br, or I (halogen bond). It is found that, for the dimers and trimers studied here, the hydrogen bond interaction is stronger than the halogen bond interactions when the halogen is either Cl or Br. For dimers, the NAHN interaction is actually of comparable strength to that of the NAIN interaction. For example, at the MP2 level the NAHN interaction energy is 7.47 kcal/mol, and the corresponding NAIN interaction energy is found to be 7.13 kcal/mol. Trimerization produces a small decrease in the hydrogen bond strength, with a hydrogen bond energy of 6.90 kcal/mol at the MP2 level. The opposite is true for the halogen bonds which actually get stronger upon trimer formation, not all to the same extent though. At the MP2 level, for instance, the magnitudes of the interaction energies increase by factors of 1.28 and 1.98 for NAClN and NABrN respectively. A much more substantial increase factor of 3.36 is found in the NAIN interaction energy upon trimer formation. The strengthening of the NAIN interaction is so dramatic that the iodine is found midway between the two nitrogen atoms, and the interaction in the trimer is better described as a symmetric NIN interaction. 2012 Elsevier B.V. All rights res

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
روش آغازین MP2 ، و روشهای نظریه تابعیت چگالی شامل روش M052X و B3LYP ، برای بررسی ساختارهای هندسی و تغییرات انرژی دیمرها و تریمرهای فرمامیدین و مشتقات تک هالوژنه آنها استفاده شده اند. هدف اصلی این مقاله ، بررسی قدرت برهمکنش های رزونانس پذیر N-X…N وقتی X=H بوده (و پیوند هیدروژنی است) در مقایسه با زمانیکه X=Cl. Br.I (پیوند هالوژنی است) میباشد. ما دریافته ایم که برای دیمرها و تریمرهای مطالعه شده در اینجا، برهمکنش پیوند هیدروژنی از برهمکنشهای پیوند هالوژنی وقتی اتم هالوژن X=Cl. Br باشد ، قویتر است. در دیمرها، قدرت برهمکنش N-H…N با قدرت برهمکنش N-I…N تقریباً در یک سطح هستند. مثلاً محاسبه در سطح تئوری MP2 ، انرژی برهمکنش N-H…N را حدود 7.47-کیلوکالری برمول و در کنار آن انرژی برهمکنش N-I…N را حدود 7.13- کیلوکالری برمول تخمین میزند. محصولات تریمری شده ، کاهش اندکی در قدرت پیوند هیدروژنی نشان میدهند و انرژی پیوند هیدروژنی در آنها در سطح محاسباتی MP2 6.9- کیلوکالری برمول میباشد. خلاف این قاعده در پیوندهای هالوژنی دیده میشود و در آنها با تشکیل تریمر ، قدرت پیوند هالوژنی افزایش می یابد ، هرچند همه تریمرها افزایش یکسانی نشان نمیدهند. در سطح محاسباتی MP2 ، برای نمونه، مقدار انرژیهای برهمکنش به ترتیب برای پیوندهای N-Cl…N و N-Br…N با ضریب 1.28 و 1.98 افزایش می یابند. بیشترین ضریب افزایش کلی با مقدار 3.36 در انرژی برهمکنش N-I…N به هنگام تشکیل کمپلکس تریمری آن مشاهده میشود. افزایش قدرت برهمکنش N-I…N چنان چشمگیر است که میتوان گفت اتم ید در میانه مسیر پیوندی دو اتم نیتروژن با فاصله یکسان واقع شده است و بهتر است برهمکنش به صورت N…I…N توصیف شود.

بدون دیدگاه