ترجمه مقاله خواص دی الکتریک روغن های خوراکی و اسید های چرب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خواص دی الکتریک روغن های خوراکی و اسید های چرب - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
خواص دی الکتریک روغن های خوراکی و اسید های چرب به صورت تابعی از فرکانس، دما، رطوبت و ترکیب
عنوان انگلیسی
Dielectric properties of edible oils and fatty acids as a function of frequency, temperature, moisture and composition
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2008
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F944
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
صنایع غذایی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فناوری مواد غذایی و علوم مواد غذایی
مجله
مجله مهندسی مواد غذایی - Journal of Food Engineering
دانشگاه
دانشکده علوم و فناوری، دانشگاه کوبه، ژاپن
کلمات کلیدی
روغن خوراکی، طیف های دی الکتریک، ثابت دی الکتریک، دما، رطوبت
doi یا شناسه دیجیتال
doi:10.1016/j.jfoodeng.2007.12.035
فهرست مطالب
1-مقدمه
2.مواد و روش ها
2.1 نمونه ها
2.2 اندازه گیری خواص دی الکتریک
2.3 تحلیل اماری
3. نتایج و بحث
3.1 اثر فرکانس بر روی خواص دی الکتریک
3.2 اثر ترکیب روغن بر روی خواص دی الکتریک
3.3اثر دما بر خواص دی الکتریک
3.4اثر مقدار روغن بر روی خواص دی الکتریک
4.نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Dielectric properties of 10 edible oils and 6 fatty acids were measured over the frequency range 100 Hz–1 MHz. The effects of temperature (20–45 C), moisture content (0.02–0.31%), and fatty acid component on dielectric properties of oils were investigated. Results indicated that dielectric constant e0 of the oils and fatty acids exhibited same frequency dependence, i.e., a general plateau from 100 Hz to 500 kHz and a decrease from 500 kHz to 1 MHz significantly (p < 0.05). The dielectric loss e00 of the oils decreased with increasing frequency from 100 Hz to 13.2 kHz and then increased with increasing frequency. The e0 of fatty acids increased with an increase in the number of double bonds or molecular chain length. The e0 of oils were mainly affected by the C18 unsaturated fatty acids. Partial Least Squares (PLS) analysis provided reliable prediction of the main fatty acid components of oils. Both e0 and e00 of oils decreased with increasing temperature. The e0 of oil increased with increasing moisture content. The results obtained in this work could be useful for evaluating edible oil quality.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
خواص دی الکتریک 10 روغن خوراکی و 60 اسید چرب در دامنه فرکانسی 100 هرتز بر مگاهرتز اندازه گیری شد. اثرات دما(20 تا 45 درجه)، مقدار رطوبت(0.02-0.31%) و جزء اسید چرب بر خواص دی الکتریک روغن ها بررسی شد.نتایج نشان داد که ثابت دی الکتریک روغن ها و اسید های چرب، وابستگی فرکانسی یکسانی را نشان داد یعنی مقدار یکنواخت 100 تا 500 هرتز و کاهش از 500 هرتز تا 1 مگا هرتز. افت دی الکتریک روغن ها با افزایش فرکانس از 100 هرتز تا 13.2 کیلوهرتز کاهش و سپس با افزایش فرکانس افزایش یافت. روغن ها با افزایش فرکانس از 100 هرتز تا 13.2 کیلوهرتز کاهش یافته و با افزایش فرکانس افزایش یافت. اسید های چرب با افزایش تعداد پیوند های دو گانه یا طول زنجیره مولکولی افزایش یافت. ε' روغن ها به شدت تحت تاثیر اسید های چرب اشباع نشده 18 کربنه قرار گرفت. تحلیل حداقل مربعات جزیی، پیش بینی قابل اطمینانی را از مولفه های اسید چرب روغن ها داد. هر دوی ε'' وε' روغن ها ها با افزایش دما کاهش یافت. ε' روغن با افزایش مقدار رطوبت افزایش یافت. نتایج بدست امده در مطالعه برای ارزیابی کیفیت روغن خوراکی مفید است.

بدون دیدگاه