ترجمه مقاله مقایسه روش ها و مطالعه Commutability و بررسی چندین مواد کنترلی

ترجمه مقاله مقایسه روش ها و مطالعه Commutability و بررسی چندین مواد کنترلی
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تعیین فعالیت آلفا آمیلاز: مقایسه روش ها و مطالعه Commutability و بررسی چندین مواد کنترلی
عنوان انگلیسی
Determination of a-Amylase Activity: Methods Comparison and Commutability Study of Several Control Materials
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
1995
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5235
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بیوانفورماتیک، علوم سلولی و مولکولی، بیوشیمی، شیمی دارویی و شیمی کاتالیست
دانشگاه
گروه بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی، دانشگاه اتونوما دی بارسلونا، اسپانیا
کلمات کلیدی
مقایسه بین روشی یا intermethod، ایزوآمیلازها، کالیبراسیون، سوبسترای سنتزی یا مصنوعی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش
روش های آلفاآمیلاز
تجزیه تحلیل آماری
نتایج
مشخصات روش ها
مقایسه روش ها
جابجایی پذیری مواد
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Six different methods for a-amylase determination were compared by assaying human serum samples covering a wide range of a-amylase values. All the methods studied use as substrate a maltooligosaccharide with a chromophore group at the reducing end; some are chemically blocked at the nonreducing end. Intermethod comparison by regression and correspondence analyses showed significant differences for two methods. The commutability of 12 commercial control materials containing a-amylase was also assessed by the different methods in comparison with human serum specimens containing the pancreatic and salivary isoenzymes. We also studied the behavior of pancreatic and salivary materials prepared in our laboratory. Control materials with a-amylase of nonhuman origin were not commutable with the enzyme in human sera and should not be used for intermethod calibration.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
شش روش مختلف برای تعیین آلفا آمیلاز، توسط ارزیابی نمونه های سرم انسانی که طیف گسترده ای از مقادیر آلفا آمیلاز را پوشش می دهند (شامل آمیلاز هستند) مورد مقایسه قرار گرفتند. تمام روش های موردمطالعه ، سوبسترای مالتولیگوساکارید را با یک گروه کروموفور در انتهای کاهشی، مورد استفاده قرار دادند؛ برخی از آنها از نظر شیمیایی در انتهای غیرکاهشی، مسدود شده بودند. مقایسه Intermethod یا بین روشی توسط رگرسیون و مطابقت آنالیزی، اختلاف معناداری را برای دو روش نشان دادند. commutability یا جابجایی پذیری 12 روش کنترل تجاری حاوی آلفا آمیلاز نیز، توسط روش های مختلف در مقایسه با نمونه های سرم انسانی شامل ایزوآنزیم های بزاق و پانکراس یا لوزالمعده، مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین رفتار مواد بزاقی و پانکراسی آماده شده در آزمایشگاهمان را نیز مورد بررسی قرار دادیم. مواد کنترلی با آلفا آمیلاز منشا غیرانسانی همراه با آنزیمی در سرم انسانی، قابل تغییر و دگرگونی نبودند و نباید برای کالیبراسیون بین روشی مورد استفاده قرار بگیرند.

بدون دیدگاه