تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله شناسایی و توصیف مولکولی درختان سیب آلوده به فیتوپلاسما در لهستان

عنوان فارسی: شناسایی و توصیف مولکولی درختان سیب آلوده به فیتوپلاسما در لهستان
عنوان انگلیسی: Detection and molecular characterization of phytoplasmas infecting apple trees in Poland
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2014 نشریه : Agriculturejournals
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8465 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.02Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم باغبانی و فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
مجله: علوم باغبانی - Horticultural Science
دانشگاه: گروه حفاظت از گیاه، موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی، لهستان
کلمات کلیدی: شناسایی، PCR-RFLP، توالی یابی، تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

During 2010–2012, samples from 225 apple trees growing in six regions of Poland were tested for phytoplasmas. 16S rRNA gene and 16S-23S spacer region sequences were amplified from total DNAs prepared from phloem tissue of apple shoots. According to the results of PCR-RFLP and sequence analyses, apple trees were infected by Candidatus Phytoplasma mali and Ca. P. asteris. Fragments of 16S rDNA plus 16S-23S spacer region of the Ca. P. mali isolates digested with HpaII enzyme showed two restriction profiles: P-I and P-II. Multiple alignments of 16S rRNA gene fragments revealed that the isolates of Ca. P. mali shared 100% sequence identity among themselves as well as with reference strains AT and AP-15 of apple proliferation phytoplasma. The nucleotide sequence of the same region of Ca. P. asteris isolates confirmed the phylogenetic relationship with reference strains OAY (MIAY) and AY1 of aster yellows phytoplasma PCR-RFLP analysis of ribosomal protein (rpl22 and rpS3), secY, and tuf genes did not show the sequence diversity of the isolates of aster yellows phytoplasma.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در طول سال های 2010-2012، نمونه هایی از 225 درخت سیب از شش منطقه از لهستان از نظر فیتوپلاسما مورد آزمایش قرار گرفتند. توالی های ژن 16S rRNA و منطقه جداکننده 16S-23S از کل DNA های تهیه شده از بافت آبکش اندام هوایی سیب تکثیر شد. با توجه به نتایج PCR-RFLP و آنالیز توالی، درختان سیب به Candidatus Phytoplasma mali و Ca. P. asteris آلوده بودند. قطعات 16S rDNA به همراه منطقه جداکننده 16S-23S از جدایه های Ca. P. mali که با آنزیم Hpall هضم شده بود، دو پروفایل محدودالاثر را نشان داد: P-1 و P-11. ترازبندی های چندگانه قطعات ژن 16S rRNA نشان داد که یکسانی توالی بین جدایه های Ca. P. mali با خودشان و با جدایه مرجع AT و AP-15 از فیتوپلاسمای جاروک سیب، 100 درصد است. توالی نوکلئوتیدی منطقه مشابه در جدایه های Ca. P. asteris وجود رابطه فیلوژنتیکی با استرین های مرجع OAY (MIAY) و AYI از فیتوپلاسمای زردی گل مینا را تایید کرد. تجزیه و تحلیل PCR-RFLP پروتئین ریبوزومی (rpl22 و rpS3)، ژن های secY و tuf تنوع توالی جدایه های فیتوپلاسمای زردی گل مینا را نشان نداد.