تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله راه اندازی شبکه های سنسور بی سیم با تحمل خطا برای نظارت بر سلامت سازه – نشریه IEEE

عنوان فارسی: راه اندازی شبکه های سنسور بی سیم با تحمل خطا برای نظارت بر سلامت سازه
عنوان انگلیسی: Deploying Wireless Sensor Networks with Fault-Tolerance for Structural Health Monitoring
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 36
سال انتشار : 2015 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 210 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.59Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران، مهندسی برق و فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی کنترل، مهندسی الکترونیک، سازه، شبکه های کامپیوتری و سامانه های شبکه ای
مجله: یافته ها در زمینه کامپیوترها - TRANSACTIONS ON COMPUTERS
دانشگاه: دانشکده علوم و فناوری اطلاعات، دانشگاه مرکزی جنوبی، چین
کلمات کلیدی: شبکه های سنسور بی سیم، نحوه قرارگیری، خطای مجاز، بازدهی انرژی، دیده بانی سلامت سازه
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1 - مقدمه

2 – کارهای مرتبط

3 – روش های آرایش مهندسی شده و محدودیت های آن ها

3 – 1 – شکل های حالت سازه

3-2- پروسه آرایش سنسور

3-3 – محدودیت های این گونه روش های آرایش

3-4- تعداد سنسورهایی که باید آرایش یابد

4- فرمول سازی مسئله و مدل ها

4-1 – مدل ارتباطی

4-2 تحویل داده

4-3 – عمر شبکه (T)

4-4- تعریف مسئله

5- BSP: جایگذاری سنسور پشتیبان

5-1- گروه بندی

5-1-1- گروه به عنوان یک زیر نمودار

5-2- جایگذاری سنسورهای پشتیبان در نقاط تعمیری

5-2-1- BSP1: یافتن نقاط قابل جدایش به عنوان نقاط تعمیری

5.2.2 BSP2: یافتن نقاط اصلی میانی مانند RP ها

BSP3:یافتن نقاط ایزوله

5.2.4 قرار دادن حسگرهای پشتیبان در RP ها

6- SHM آنلاین با انرژی بهینه

6-1 الگوریتم شاخص-آسیب

6-2 تحلیل عملکرد

7. ارزیابی عملکرد

7-1. پارامترهای روش و پارامترهای سیستم

7-2 نتایج

8- آزمایشهای اثبات نظر

9- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Structural health monitoring (SHM) systems are implemented for structures (e.g., bridges, buildings) to monitor their operations and health status. Wireless sensor networks (WSNs) are becoming an enabling technology for SHM applications that are more prevalent and more easily deployable than traditional wired networks. However, SHM brings new challenges to WSNs: engineering-driven optimal deployment, a large volume of data, sophisticated computing, and so forth. In this paper, we address two important challenges: sensor deployment and decentralized computing. We propose a solution, to deploy wireless sensors at strategic locations to achieve the best estimates of structural health (e.g., damage) by following the widely used wired sensor system deployment approach from civil/structural engineering. We found that faults (caused by communication errors, unstable connectivity, sensor faults, etc.) in such a deployed WSN greatly affect the performance of SHM. To make the WSN resilient to the faults, we present an approach, called FTSHM (fault-tolerance in SHM), to repair the WSN and guarantee a specified degree of fault tolerance. FTSHM searches the repairing points in clusters in a distributed manner, and places a set of backup sensors at those points in such a way that still satisfies the engineering requirements. FTSHM also includes an SHM algorithm suitable for decentralized computing in the energy-constrained WSN, with the objective of guaranteeing that the WSN for SHM remains connected in the event of a fault, thus prolonging the WSN lifetime under connectivity and data delivery constraints. We demonstrate the advantages of FTSHM through extensive simulations and real experimental settings on a physical structure.

نمونه متن ترجمه

چکیده

سیستم های نظارت سلامت سازه (SHM)برای سازه ها برای مثال پلها،بناها اجرا میشوند تا عملکرد ووضعیت سلامتی آنها را نظارت کنند. شبکه های سنسوربیسیم(WSNs)درحالت تبدیل شدن به یک فناوری ممکن برای کاربردهای نظارت سلامت سازه است که ازشبکه های سیم دار سنتی مرسوم تر بوده و قابلیت آرایش گیری آسان تری دارد. اگرچه نظارت سلامت سازه چالش جدیدی برای شبکه های سنسور بیسیم به وجود می آورد: به کارگیری مهندسی شده بهینه،حجم وسیعی از اطلاعات،پردازش هوشمند،وغیره. دراین مقاله ما دوچالش مهم را بیان میکنیم: نحوه قرارگیری سنسوروپردازش غیرمتمرکز. ما راهکاری برای آرایش سنسور درمکانهای استراتژیک پیشنهاد میکنیم تا توسط دنبال کردن شیوه آرایش سیستم سنسور سیم دار که زیاد استفاد میشود ازمهندسی عمران /سازه،بهترین تخمین ازسلامتی سازه برای مثال خرابی را به دست آوریم. مادریافتیم که خطاهای ایجادشده توسط خطاهای ارتباطی،اتصال ناپایدار،خطاهای سنسوروغیره دریک چنین شبکه سنسور بیسیم آرایش یافته به میزان زیادی عملکرد نظارت سلامت سازه را تحت تاثیر قرار میدهد. برای ایجاد انعطاف در شبکه سنسور بیسیم نسبت به این خطاها ما شیوه ای بیان میکنیم،که FTSHMنامیده میشود.خطای مجاز در نظارت سلامت سازه تاشبکه سنسور بیسیم را تعمیر کرده و درجه مشخصی از خطای مجاز را ضمانت کنیم. FTSHMنقاط تعمیری گروهها را به شیوهای توزیع شده جستجو میکند و یک سری سنسور پشتیبانی در آن نقاط قرار میدهد، به طریقی که احتیاجات مهندسی را ارضا کند. FTSHMهمچنین شامل یک الگوریتم نظارت سلامت سازه که برای پردازش غیرمتمرکز در شبکه سنسور بیسیمی که انرژی آن محدود شده است،مناسب باشدبا هدف ضمانت اینکه شبکه سنسور بیسیم برای نظارت سلامت سازه در وقوع یک خطا متصل باقی بماند و درنتیجه عمر شبکه سنسور بی سیم را تحت محدودیت های تحویل اطلاعات واتصال زیاد کند. ما مزایای FTSHMرا طی شبیه سازیهای گسترده وتنظیمات تجربی روی یک سازه فیزیکی،بیان میکنیم.