ترجمه مقاله تجربه پوسیدگی دندان در کودکان پیش دبستانی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله تجربه پوسیدگی دندان در کودکان پیش دبستانی - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تجربه پوسیدگی دندان در کودکان پیش دبستانی - آیا مربوط به محل اقامت کودک و درآمد خانواده است؟
عنوان انگلیسی
Dental Caries Experience in Preschool Children – Is It Related to A Child’s Place of Residence and Family Income?
صفحات مقاله فارسی
7
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2011
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F497
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی و دندانپزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اپیدمیولوژی و بیماری های دهان و دندان
مجله
بهداشت دهان و دندانپزشکی پیشگیرانه - Oral Health & Preventive Dentistry
دانشگاه
گروه علوم بهداشتی دهان، لاهور، پاکستان
کلمات کلیدی
پوسیدگی های دندانی، پاکستان، کودکان پیش دبستانی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
آنالیز های آماری
نتایج
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Purpose: To assess the caries prevalence in 3- to 5-year-old children and determine whether urbanisation and income are associated with the dental decay status of these preschool children residing in the district of Lahore, Pakistan. Materials and Methods: Multistage random sampling was done to collect the sample of children from urban and rural areas. A list of children 3 to 5 years of age was prepared, and every 2nd child on the list was randomly selected until a total of 700 children were enrolled in the study. Lady Health Workers (LHWs) were trained to conduct this survey after permission from the pertinent authorities. The data of the children and their mothers regarding their age, gender, socioeconomic status (SES) and area of residence were collected. The caries status of children was recorded using the dmft index as per WHO criteria. Results: The prevalence of dental caries in preschool children of Lahore was found to be 40.5%. Within this group, caries prevalence was 33.3% in 3-year-old children, 47.6% in 4-year-old children and 75% in the 5-year-old children. The mean dmft score for the entire child population was 1.85 ± 3.26. A significant association was found between caries prevalence, low socioeconomic status, female gender and rural residence. Conclusion: Preschool children in Lahore, Pakistan have average dmft scores of 1.85 (± 3.26), which are mostly related to untreated carious lesions. Lower caries experience was found to be associated with rural residence and low family income.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
هدف: به منظور ارزیابی شیوع پوسیدگی در کودکان 3تا5سال وتعیین ارتباط بین شهر نشینی و میزان درامد با سطح پوسیدگی دندان کودکان پیش دبستانی در بخش لاهور پاکستان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
مواد و روش ها:نمونه برداری چند مرحله ایی تصادفی برای جمع اوری نمونه از کودکان مناطق شهری و روستایی انجام شد. یک لیست از کودکان 3 تا 5 سال تهیه شد و دوتا درمیون از لیست بطور تصادفی انتخاب شدتا در مجموع 700 کودک در این مطالعه ثبت شدند.خانم های شبکه بهداشت (LHWs) این مطالعات را به منابع و کتب مربوطه مرتبط ساختند.داده های مربوط به کودکان و مادرانشان از جمله سن؛جنس؛ وضعبت اقتصادی؛و محل سکونت جمع آوری شد.میزان پوسیدگی دندان کودکان با استفاده از شاخص dmft ضوابط WHOثبت گردید.
نتایج: شیوع پوسیدگی دندان در کودکستان های لاهور 40.5٪ شناسای شد.در این گروه شیوع پوسیدگی 33.3٪در سن 3سالگی؛47.6٪در 4 سالگی و75٪ در 5 سالگی بوده است. میانگینdmft کل جمعیت کودکان 1.85٪±3.26 بوده است.یک ارتباط معنادار بین شیوع پوسیدگی و سطح اقتصادی پایین؛ جنس دختر و ساکنین روستا دیده می شود.
نتیجه گیری: در کودکان پیش دبستانی لاهور پاکستالن متوسط dmft 1.85(±3.26) ثبت شد؛ که اغلب ارتباط مستقیمی با عدم درمان آسیب های پوسیدگی. تجربه پوسیدگی پایین با توجه به محل اقامت روستایی و درآمد خانواده کم است.

بدون دیدگاه