ترجمه مقاله استفاده از DEMATEL-ANP برای ارزیابی تصمیم های توسعه سیستم اطلاعات سازمانی

ترجمه مقاله استفاده از DEMATEL-ANP برای ارزیابی تصمیم های توسعه سیستم اطلاعات سازمانی
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استفاده از DEMATEL-ANP برای ارزیابی تصمیم های توسعه سیستم اطلاعات سازمانی
عنوان انگلیسی
APPLYING DEMATEL-ANP FOR ASSESSING ORGANIZATIONAL INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT DECISIONS
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
17
سال انتشار
2013
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7222
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت دانش، مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مجله
مقالات مدیریت، دانش و یادگیری کنفرانس بین المللی 2013
دانشگاه
دانشگاه توکو، تایوان
کلمات کلیدی
صنعت فناوری، سیستم اطلاعات، DEMATEL-ANP، برونسپاری، همسپاری
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. تصمیم گیری پیاده سازی سیستم اطلاعات
2.1 انوع سیستم اطلاعات
2.2 تصمیم گیری پیاده سازی سیستم
3. مدل ارزیابی
3.1 DEMATEL (آزمایشگاه ارزیابی و تست تصمیم گیری)
3.2 ANP (فرآیند تحلیلی شبکه)
4. تحلیل تجربی
4.1 ایجاد نمودار ساختار همبستگی برای ابعاد ارزیابی
4.2 تحلیل سلسله مراتبی شبکه
5. نتیجه گیری و پیشنهادات
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

More and more enterprises expect to improve operating efficiency and managerial decision making effectiveness by introducing information systems into the operational procedures. For enterprises, implementing resource management systems can enhance the administrative efficiency of resource management, and create competitive advantages for businesses. This study used DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) and ANP (Analytic Network Process) to solve the complex relations between criteria dimensions, in order to further select the ideal system implementation model. The results showed that, companies with limited resources prefer to choose an out-sourcing implementation model in order to save labor, cost, and time, while ensuring the stability of the system after implementation. Consequently, the competitive advantages of sustainable operation can be enhanced.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
روز به روز شرکت های بیشتری انتظار دارند تا با معرفی سیستم های اطلاعات درون رویه های عملیاتی خود، کارایی عملیاتی و اثربخشی تصمیم گیری مدیریتی را بهبود بخشند. برای شرکت ها، پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع می تواند کارایی اجرایی مدیریت منابع را تقویت کرده و مزایای رقابتی برای کسب و کارها به همراه داشته باشد. این مطالعه از DEMATEL (آزمایشگاه ارزیابی و تست تصمیم گیری) و ANP (فرآیند شبکه تحلیلی) برای حل روابط پیچیده بین ابعاد معیار استفاده کرد تا مدل سیستم ایده آل را برای پیاده سازی انتخاب کند. نتایج نشان داد که شرکت ها با منابع محدود ترجیح می دهند تا مدل پیاده سازی برونسپاری را انتخاب کنند تا در نیروی کار، هزینه و زمان صرف جویی کرده و در عین حال پایداری سیستم را پس از پیاده سازی تضمین کنند. در نتیجه، مزایای رقابتی عملیات پایدار را می توان تقویت کرد.

بدون دیدگاه