تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مولکول های زیست فعال سیانوباکتر

عنوان فارسی: مولکول های زیست فعال سیانوباکتر - یک مرور کلی از خواص سمی آن ها
عنوان انگلیسی: Cyanobacterial bioactive molecules--an overview of their toxic properties
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27
سال انتشار : 2008 نشریه : NRCresearchpress
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8709 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.73Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی و بیوانفورماتیک
مجله: مجله کانادایی میکروبیولوژی - Canadian Journal of Microbiology
دانشگاه: مرکز حفاظت و استفاده از جلبک آبی سبز (CCUBGA)، بخش میکروبیولوژی، موسسه تحقیقات کشاورزی هند (IARI)، هند
کلمات کلیدی: سیانو باکتری ها، مولکول های زیست فعال، سیانوتوکسین ها، NRP (پپتید غیر ریبوزومی)، عامل کنترل زیستی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

عوامل موثر بر سمیت

فاز رشد

عوامل تغذیه ای

عوامل محیطی

انواع سیانوتوکسین ها

بیوتوکسین ها

پپتیدهای حلقوی سمی برای کبد

میکروسیستین ها

نودولارین ها

سموم آلکالوئید

آناتوکسین ها

ساکسیتوکسین ها

سیلیندروسپرموپسین

سموم LPS (اندوتوکسین)

سیتوتوکسین ها

روش های تشخیص سیانوتوکسین ها

آزمون های سمیت و زیست سنجی

زیست سنجی موش

زیست سنجی جایگزین

سنجش بیوشیمیایی

تشخیص ایمونولوژیک

روش های تحلیلی

تشخیص مولکولی

اساس ژنتیکی تولید سم

پیامدهای اکولوژیکی متابولیت های ثانویه سیانوباکتریایی

آللوکمیکال ها

ترکیبات فعال زیستی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Allelopathic interactions involving cyanobacteria are being increasingly explored for the pharmaceutical and environmental significance of the bioactive molecules. Among the toxic compounds produced by cyanobacteria, the biosynthetic pathways, regulatory mechanisms, and genes involved are well understood, in relation to biotoxins, whereas the cytotoxins are less investigated. A range of laboratory methods have been developed to detect and identify biotoxins in water as well as the causal organisms; these methods vary greatly in their degree of sophistication and the information they provide. Direct molecular probes are also available to detect and (or) differentiate toxic and nontoxic species from environmental samples. This review collates the information available on the diverse types of toxic bioactive molecules produced by cyanobacteria and provides pointers for effective exploitation of these biologically and industrially significant prokaryotes.

نمونه متن ترجمه

چکیده

برهمکنش های آللوپاتی در سیانوباکترها به دلیل اهمیت دارویی و محیطی مولکول های زیست فعال، به طور فزاینده ای مورد بررسی قرار گرفته است. در میان ترکیبات سمی تولید شده توسط سیانوباکترها، مسیرهای بیوسنتز، مکانیسم های و ژن های تنظیمی درگیر مرتبط با بیوتوکسین ها به خوبی درک شده اند، در حالی که در سیتوتوکسین ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. طیف وسیعی از روش های آزمایشگاهی برای تشخیص و شناسایی بیوتوکسین ها در آب و همچنین موجودات گسترش یافته است؛ این روش ها از نظر پیچیدگی و اطلاعات ارائه داده تا حد زیاد متفاوت هستند. پروب های مستقیم مولکولی نیز برای تشخیص و (یا) تفکیک گونه های سمی و غیر سمی از نمونه های محیطی در دسترس هستند. در این بررسی، اطلاعات موجود درباره ی انواع مختلف مولکولهای بیواکتیو سمی تولید شده توسط سیانو باکترها جمع آوری شده و به استفاده موثر از این پروکاریوت های مهم زیستی و صنعتی اشاراتی شده است.