تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس

عنوان فارسی: ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس
عنوان انگلیسی: Protoplast culture and fusion between Brassica carinata and Brassica napus
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20
سال انتشار : 2009 نشریه : agris
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : ۴۶۵۸ رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.93Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی، مهندسی کشاورزی و بیوتکنولوژی
گرایش های مرتبط با این مقاله: گیاه پزشکی، علوم سلولی و مولکولی، علوم گیاهی، ژنتیک و بیو تکنولوژی کشاورزی
مجله: Agricultura Tropica et Subtropica
دانشگاه: موسسه تحقیقات، پراگ، جمهوری چک
کلمات کلیدی: براسیکا کاریناتا، براسیکا ناپوس، کشت پروتوپلاست، ترکیب پروتوپلاست
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

مادۀ گیاهی

ترکیب و جداسازی پروتوپلاست

کشت پروتوپلاست

احیای گیاه

تجزیه و تحلیل داده ها

نتایج

احیای ریزکالوزها

احیای کالوزها

احیای گیاه

ترکیب پروتوپلاست

بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In this study, attempts were made to select in vitro responsible genotypes and to fuse the isolated protoplasts of Brassica carinata and Brassica napus breeding lines (BC DH Dodolla, BC DH -1, BC DH-6 and BN OP-1, BN-SL- 03/04), obtained from our previous experiments. Combination of three different PEG concentrations (20%, 25% or 30%) and two different treatment durations (15 and 20 min.) were tested. Our experiments identified several genotypes (Brassica carinata DH BC-6 and DH BC-1, Brassica napus DH OP-01) with satisfactory regeneration ability of calli from protoplast cultures. Proper combinations of concentration and treatment time of PEG determined protoplast fusion frequency between genotypes used. Although the 30% PEG solution was evaluated to be the best concentration, large amount of multifusants, unwanted in practical applications, was detected especially in Petri dishes with longer PEG treatment. In general, 25% PEG combined with 20 minutes treatment duration produced satisfactory fusion frequency and good rate of viability was obtained as well.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله اقداماتی در جهت انتخاب ژنوتیپ های مسئول در آزمایشگاه و ترکیب پروتوپلاست های جدا شده براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس تولید کنندۀ خطوط (BC DH Dodolla، BC D-1، BC DH-6 ، و BN OP-1, BN-SL-03/04) بدست آمده از آزمایشات قبلی انجام شد. ترکیب سه غلضت متفاوت (PEG (20%،۲۵% و ۳۰% و دو دورۀ متفاوت تیمار (۱۵و ۲۰ دقیقه) آزمایش شد. ما در آزمایشات خود، ژنوتیپ های متعددی ( براسیکا کاریناتا DH BC-6 و DH BC-1، براسیکا ناپوس DH OP-01) با قابلیت احیاءرضایت بخش کالوز کشت های پروتوپلاست را شناسایی کریم. ترکیب درست و کامل غلضت وزمان تیمار PEG ، فراوانی ترکیب پروتوپلاست بین ژنوتیپ های مورد استفاده را تعیین کرد. با وجود اینکه طبق ارزیابی ها محلول PEG 30% بهترین غلظت را داشت اما مقدار زیاد multifusantها که در کاربردهای عملی لزومی ندارد، با تیمار طولانی تر PEG به طور ویژه در ظروف پتری مشاهده شد. در کل، ۲۵% PEG به همراه ۲۰ دقیقه تیمار ، اندازۀ ترکیب رضایت بخش بود و میزان دوام پذیری نیز خوب بود.