ترجمه مقاله ایجاد پروفایلی برای کاربر با استفاده از کاوش کاربرد وب

ترجمه مقاله ایجاد پروفایلی برای کاربر با استفاده از کاوش کاربرد وب
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ایجاد پروفایلی برای کاربر با استفاده از کاوش کاربرد وب
عنوان انگلیسی
Create a Profile for User Using Web Usage Mining
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2013
نشریه
JAAS
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5204
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعاتIT
گرایش های مرتبط با این مقاله
شبکه های کامپیوتری، مهندسی محاسبات و الگوریتم ها، مهندسی نرم افزار و اینترنت و شبکه های گسترده
مجله
مجله مطالعات علمی و کاربردی
دانشگاه
گروه علوم کامپیوتر، واحد هندیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
کلمات کلیدی
موتور توصیه گر، کاوش کاربرد وب، الگوهای هدایت کاربر، شبکۀ عصبی
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- مفاهیم اصلی
الف) وب کاوی
ب)کاوش کاربرد وب برای شخصی سازی
ج) خوشه بندی
د) شبکۀ عصبی
3- پژوهش های مرتبط
4- روش توصیه شده
1- پاکسازی داده
2- نشست های شناسایی شده
3- ایجاد بردار نشست
4- ایجاد پروفایل کاربر
• نقش پیشینۀ رفتار در تنظیم پروفایل
5- خوشه بندی پروفایلها
6- ایجاد سیستم توصیه گر با استفاده از شبکۀ عصبی
7- نتیجه گیری
• پژوهش آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this paper we try to classify navigation patterns of web users automatically; therefore, a new method is presented in order to classify the user’s navigation patterns and predict the user’s future requirements. This method is based on the mining of web server logs. Thus, in order to build user’s profile, a new method is introduced that, by registering user’s setting and similarity measure of active user to neighboring users, constructs indices implicitly and brings them up to date based on created changes. In effect, we improve the performance of recommender engine by using navigation patterns of user and clustering similar users. Furthermore, we test the precision for different inputs in the model simulated based on the neural network and we determine that if, in registering user’s profile, in addition to behavior history, current session is focused on as well, recommender engine will offer better results. This method that is based on user’s navigation patterns is capable of offering the results from recommender engines based on user’s requirement and interest. Advantage is evaluated based on two responsibilities: classification and prediction. The system has reached classification precision close to and prediction precision of about .This method can help web personalization and website better organization.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مقاله برآنیم تا به طبقه بندی الگوی خودکار هدایت کاربران وب بپردازیم؛ بنابراین، روشی جدید در راستای طبقه بندی الگوهای هدایت کاربران و پیش بینی الزامات آتی آنان ارائه شده است. این روش بر کاوش لاگهای (سیاههای) سرور وب مبتنی شده است. بنابراین، به منظور ایجاد پروفایل کاربر، روش جدیدی با ثبت تنظیمات کاربر و همچنین اندازهگیری فعالیت کاربر نسبت به کاربران مجاور، ساخت شاخصهایی به صورت ضمنی و به روز رسانی آنها براساس تغییرات اعمال شده، معرفی گردیده است. در واقع، ما عملکرد موتور توصیه گر را از طریق استفاده از الگوهای هدایت کاربر و خوشه بندی کاربران مشابه بهبود بخشیدیم. علاوه بر این، دقت دروندادهای مختلف را در الگوهای مشابه که بر شبکۀ عصبی مبتنی بودند سنجیدیم و دریافتیم که در ثبت پروفایل کاربر، علاوه بر پیشینۀ رفتار، نشستهای فعلی متمرکز بر موتور توصیه گر نتایج بهتری ارائه خواهند نمود. این روش که بر الگوهای هدایت کاربر مبتنی شده است قادر به ارائۀ نتایج موتورهای توصیه گر براساس الزامات و تمایلات کاربر است. مزایا براساس دو مسئولیت ارزیابی شده است: طبقه بندی و پیش بینی. این سیستم به دقت طبقه بندی نسبتاً دقیق و دقت پیش بینی حدودی دست یافته است. این روش میتواند به شخصی سازی و سازماندهی بهتر وب کمک کند.

بدون دیدگاه