ترجمه مقاله وابستگی ارتباط بین شتاب های طیفی در دوره های مختلف از دامنه و فاصله - نشریه وایلی

ترجمه مقاله وابستگی ارتباط بین شتاب های طیفی در دوره های مختلف از دامنه و فاصله - نشریه وایلی
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
وابستگی ارتباط بین شتاب های طیفی در دوره های مختلف از دامنه و فاصله
عنوان انگلیسی
Dependence of Correlations between Spectral Accelerations at Multiple Periods on Magnitude and Distance
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2013
نشریه
وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6477
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
زلزله و سازه
مجله
مهندسی زلزله و دینامیک سازه - Earthquake Engineering and Structural Dynamics
دانشگاه
دانشکده مهندسی عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه اراک، ایران
کلمات کلیدی
ضریب همبستگی، اندازه، فاصله، اپسیلون، آزمون Z فیشر، فاصله اطمینان، ضبط حرکت زمین
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. انتخاب مجموعه داده GMRS، مدل حرکت زمین و آزمون های آماری
3. اهمیت تفاوت آماری بین ضرایب همبستگی
4. ایجاد همبستگی براساس M و R
5. حساسیت نتایج به مجموعه داده GMRS
6. استفاده از ضرایب همبستگی پیشنهاد شده برای طیف میانگین شرطی
7. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this paper the dependence of correlations between spectral accelerations at multiple periods on Magnitude (M) and Distance (R) has been investigated. For this purpose, a relatively large dataset of ground motion records (GMRs), containing 1551 records with a wide range of seismic characteristics, was selected. It is shown that the difference in the correlation coefficient is statistically meaningful when the general GMR dataset is divided into two subsets based on an arbitrary M or R. The observed difference is more meaningful in the case of magnitude when compared with distance. The general dataset of GMRs was then divided into four separate subsets based on optimum values of M and R, so that the four obtained subsets were given the greatest dissimilarity in terms of the correlation coefficients. The correlation coefficients between spectral accelerations at multiple periods were calculated in the case of the four subsets, and compared with the available correlations in the literature. The conditional mean spectrum was also calculated by means of the conventional correlation coefficients, as well as by using the proposed M and R dependent correlation coefficients. The results show that, despite the commonly available findings in the literature, this dependence is significant and should not be neglected in the conditional spectra calculation process.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مقاله وابستگی ارتباط بین شتاب های طیفی در دوره های متعدد از نظر بزرگی (M) و فاصله (R) بررسی شده است. به منظور دستیابی به این هدف، یک مجموعه داده نسبتا بزرگی از سوابق حرکت زمین (GMRS) که شامل 1551 سوابق دارای طیف گسترده ای از ویژگی های لرزه ای می باشند انتخاب گردید. در این سوابق مشخص شد که زمانی که مجموعه داده GMR بر اساس یک M و یا R دلخواه به دو زیر مجموعه تقسیم بندی می شود تفاوت در ضریب همبستگی معنادار است. این تفاوت مشاهده شده در مورد بزرگی و مقدار در مقایسه با فاصله بسیار معنی دار تر است. سپس مجموعه داده GMRS بر اساس مقادیر بهینه M و R به چهار زیر مجموعه های جداگانه تقسیم شدند به طوری که این چهار زیر مجموعه به دست آمده بیشترین تفاوت را از نظر ضریب همبستگی داشتند. ضرایب همبستگی بین شتاب های طیفی در دوره های متعدد در این چهار زیر مجموعه محاسبه شدند و با همبستگی موجود در مقالات و منابع مورد مقایسه قرار گرفتند. میانگین طیف شرطی نیز با استفاده از ضرایب همبستگی متعارف و با استفاده از M و R وابسته ضرایب همبستگی محاسبه شدند. نتایج نشان می دهد که علی رغم یافته های هب دست آمده در مقالات و منابع، این وابستگی قابل توجه بوده و نباید در روند محاسبه طیف شرطی نادیده گرفته شود.

بدون دیدگاه