ترجمه مقاله بهبود ارزش سهامدار بواسطه مکانیسم حکومت شرکتی - نشریه ابسکو Ebsco

ترجمه مقاله بهبود ارزش سهامدار بواسطه مکانیسم حکومت شرکتی - نشریه ابسکو Ebsco
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
آیا مکانیسم حکومت شرکتی، ارزش سهامدار را بهبود می‌بخشد؟ یک تجزیه و تحلیل پانلی شرکت های فهرست شده‌ مالزیایی
عنوان انگلیسی
Does Corporate Governance Mechanism Improve Shareholder Value? A Panel Analysis of Malaysian Listed Companies
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2017
نشریه
ابسکو - Ebsco
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7346
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت مالی، اقتصاد مالی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
مجله
تحقیقات تجاری و مدیریت جهانی: مجله بین المللی
دانشگاه
گروه مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه تکنولوژی پتروناس، مالزی
کلمات کلیدی
ارزش سهامدار، مکانیسم حکومت شرکتی، حداقل مربعات عادی
فهرست مطالب
چکیده
پیشگفتار
مرور نوشتجات
ارزش سهامدار
مکانیسم حکومت شرکتی
شناسایی شکاف
پرسش/هدف
توسعه‌ فرضیه
رهبری جداگانه و ارزش سهامدار
سهم مدیر مستقل و ارزش سهامدار
رئیس مستقل هیات مدیره و ارزش سهامدار
استقلال کمیته‌ نامزدی و ارزش سهامدار
مشخصات مدل و تست‌ها
طرح پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده‌ها
نتایج تجربی
کمک
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose: This empirical study focuses on investigating the influence of Corporate Governance (CG) mechanism on shareholder value. The construct of CG mechanism is formed by separate leadership, proportion of independent director, independent chairman and independence of nomination committee based on renowned agency theory. Design/methodology/approach: The sample for this empirical study consists of 100 firms listed on Bursa Malaysia over the period 2010-14. The data regarding CG mechanism (separate leadership, proportion of independent director, independent chairman and independence of nomination committee) collected from the annual reports of the companies. While, we used earning per share as a proxy for shareholder value that is extracted from DataStream for the corresponding period (2010-2014). Findings: The models analyzed by ordinary least squares (OLS), found significant positive relation between chairman independence and shareholder value measured by earning per share. The results further revealed that independence of nomination committee has a significant negative relationship with shareholder value while, firm total assets have a significant and positive impact on shareholder value (earning per share). However, separate leadership and proportion of independent director has no impact on shareholder value. However, separate leadership and proportion of independent director showed no significant relationship with shareholder value. Originality/value: The results of the study has value for Malaysian government, policy makers, corporate boards, stock exchange, and shareholders by highlighting the distinct impact of corporate governance mechanism on shareholder value. The empirical result will also contribute to help in recommendation and improvement of Malaysian code of corporate governance (MCCG-2012) based on the extant and latest literature.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده:
هدف – تمرکز این مطالعه‌ تجربی روی بررسی تاثیر مکانیسم حکومت شرکتی (CG) روی ارزش سهامدار است. ساخت مکانیسم CG توسط رهبری جداگانه، سهم مدیر مستقل، رئیس مستقل و استقلال کمیته‌ی نامزدی بر اساس نظریه‌ نمایندگی مشهور است.
طرح/متدلوژی/رویکرد – نمونه‌ این مطالعه‌ تجربی متشکل از 100 شرکت فهرست شده در بورس مالزی در طول دوره‌ی 14-2010 است. داده‌های مربوط به مکانیسم CG (رهبری جداگانه، سهم مدیر مستقل، رئیس مستقل و استقلال کمیته‌ی نامزدی) از گزارش‌های سالانه‌ شرکت‌ها جمع‌آوری شدند. در حالی که ما از سود در هر سهم به عنوان پروکسی برای ارزش سهامدار استفاده کردیم که از DataStream برای دوره‌ مربوطه (2014-2010) استخراج می‌شود.
یافته‌ها – مدل‌های تجزیه و تحلیل شده توسط حداقل مربعات عادی ، رابطه‌ مثبتی را بین استقلال رئیس و ارزش سهامدار سنجیده شده توسط سود در هر سهم کشف کردند. نتایج علاوه‌ براین آشکار کردند که استقلال کمیته‌ی نامزدی دارای ارتباط منفی قابل توجهی با ارزش سهامدار است در حالی که دارایی‌های کل شرکت دارای تاثیر مثبت و قابل توجهی روی ارزش سهامدار (سود در هر سهم) هستند. اگرچه، ارتباط جداگانه و سهم مدیر مستقل دارای هیچ تاثیری روی ارزش سهامدار نیستند. با این حال، ارتباط جداگانه و سهام مدیر مستقل هیچ ارتباط قابل توجهی با ارزش سهامدار را نشان ندادند.
اصلیت/ارزش – نتایج مطالعه دارای ارزش برای دولت مالزی، سیاست‌گذاران، هیات‌های مدیره‌ شرکتی، مبادله‌ی سهام، و سهامداران توسط برجسته‌سازی تاثیر متمایز مکانیسم حکومت شرکتی روی ارزش سهامدار هستند. نتیجه‌ تجربی نیز به توصیه و بهبود اصول حکومت شرکتی مالزی (MCCG-2012) بر اساس آخرین نوشتجات موجود کمک خواهد کرد.

بدون دیدگاه