ترجمه مقاله ارزیابی پاسخ گریز تحکیم یافته خطوط لوله جزئی جای گذاری شده زیردریا

ترجمه مقاله ارزیابی پاسخ گریز تحکیم یافته خطوط لوله جزئی جای گذاری شده زیردریا
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی پاسخ گریز تحکیم یافته خطوط لوله جزئی جای گذاری شده زیردریا
عنوان انگلیسی
Assessment of the consolidated breakout response of partially embedded subsea pipelines
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2014
نشریه
Icevirtuallibrary
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
رفرنس
دارد ✓
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9310
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
خاک و پی، مهندسی هیدرولیک و آب و سازه های هیدرولیکی
مجله
ژئوتکنیک - Geotechnic
دانشگاه
دانشگاه غرب استرالیا، استرالیا
کلمات کلیدی
گل های رسی، تحکیم، مدل سازی اجزاء محدود، مهندسی فراساحل، خطوط لوله
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1680/geot.13.P.215
فهرست مطالب
مقدمه
مدل اجزاء محدود و پارامترهای عددی
روش تحقیق
گریز تحکیم نیافته، زهکشی نشده
ایجاد فشار حفره ای اضافی و اتلاف
گریز تحکیم یافته، زهکشی نشده
گریز جزئی تحکیم یافته، زهکشی نشده
روابط کلی ساده شده برای مقاومت گریز تحکیم یافته
انبساط برای شرایط جزئی تحکیم یافته
تأثیر شناوری خاک
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
The changing soil strength due to consolidation around a subsea pipeline can alter the lateral breakout resistance. Results of elasto-plastic coupled consolidation finite-element analyses are presented that quantify the effect of consolidation on the undrained breakout resistance and trajectory of partially embedded seabed pipelines. Breakout resistance is presented in terms of failure envelopes in vertical– horizontal load space, which also allow the trajectory of the pipe during breakout to be determined by normality. Observed responses for consolidated undrained breakout are described by simple algebraic expressions as a function of initial pipe embedment, pipe self-weight (and consequent consolidation pressure) and breakout load path. Consolidation and the associated enhancement of the shear strength of the surrounding soil can have a significant effect on the breakout response. The assumption in current practice of unconsolidated undrained soil behaviour may lead to underestimation of pipeline breakout resistance and inaccurate prediction of the trajectory of the pipe during breakout.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
تغییر یافتن مقاومت خاک به علت تحکیم پیرامون خط لوله زیردریایی می تواند مقاومت گریز جانبی خاک را تغییر دهد. نتایج آنالیزهای اجزاء محدود الاستوپلاستیک تحکیم همبسته ارائه شده، کیفیت تأثیر تحکیم بر روی مقاومت گریز زهکشی نشده و مسیر خطوط لوله جای گذاری شده در بستر دریا را تعیین می کند. مقاومت گریز با روابط پوش های شکست در فاصله بارگذاری قائم-افقی نشان داده شده که تعیین مسیر لوله در طول گریز، توسط بهنجاری را نیز ممکن می سازد. پاسخ های مشاهده شده برای گریز تحکیم یافته زهکشی نشده توسط عبارات جبری ساده به صورت تابعی از جای گذاری اولیه لوله، خودوزنی لوله (و فشار تحکیم بعدی) و مسیر بارگذاری گریز توصیف می شوند. تحکیم و افزایش پیوسته مقاومت برشی خاک اطراف، تأثیر قابل ملاحظه ای بر روی مقاومت گریز می تواند داشته باشد. این فرض در شیوه های جاری رفتار خاک تحکیم نیافته زهکشی نشده ممکن است سبب ناچیز شمردن مقاومت گریز خط لوله و پیش بینی نادرست مسیر لوله در طول گریز شود.

بدون دیدگاه