ترجمه مقاله یک چارچوب مفهومی و مدل توسعه یافته SOA برای تجارت الکترونیک مشتری مدار

ترجمه مقاله یک چارچوب مفهومی و مدل توسعه یافته SOA برای تجارت الکترونیک مشتری مدار
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک چارچوب مفهومی و مدل توسعه یافته SOA برای تجارت الکترونیک مشتری مدار
عنوان انگلیسی
A Conceptual Framework and an Extended SOA Model for Consumer Oriented E-Commerce
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
21
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
ندارد
کد محصول
4777
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت کسب وکار، مدیریت بازرگانی و تجارت الکترونیکی
دانشگاه
موسسه تکنولوژی آموزشی (TEI) Serres، یونان
فهرست مطالب
1.مقدمه
2.مروری بر مفاهیم مشتری محور
1.2. مفاهیم مشتری محور در ارزش آفرینی
2.2.مفاهیم مشتری محور در مدیریت سرویس
3.2. مفاهیم مشتری محور در خدمات الکترونیکی
4.2. مفاهیم مشتری محور در شبکه‌ها و اکوسیستم‌های تجاری
5.2. پتانسیل مشتری محوری فناوری‌های وب
6.2. مفاهیم مشتری محور در وب 2 و وب معنایی
3.چارچوبی مفهومی برای تجارت الکترونیک مشتری محور
4.مدل توسعه یافته SOA برای تجارت الکترونیک مشتری محور
1.4 معماری
2.4 الزامات مفهومی اصلی مدل
5.سرویس‌های وب معنایی در معماری‌های مشتری محور
6.پژوهش‌های آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
1. Introduction

Value creation in e-commerce is dominated by business-oriented approaches. For example, the two basic types of e-commerce, B2B and B2C, aim at business cooperation or exchanges and increased sales, respectively. The tacit assumptions here are that business firms know (better) customers’ needs and value comes for the business firm and the customer alike through the improvement of the business processes. A shift in the conceptualization of value creation from business-oriented to consumer oriented approaches is taking place gradually in the recent literature. The consumer is recognized as a “co-creator of value” and the business firm as a “service provider”, which operates to provide benefit (i.e. “service”) to the consumer. The value for the consumer derives from the combination of service elements that usually come from different providers, because of the complex nature and the diversity of people’s needs. The role of the business firm is to support the consumer in creating value by enabling his participation in value creation and by producing products and services as the preconditions for value creation. This chapter contributes in the development of consumer-oriented e-commerce, that is ecommerce models that focus on the needs of the consumer (the endcustomer, the individual), by providing a conceptual framework and an extended SOA model. The purpose of consumer-oriented e-commerce is to empower the consumer in the creation of value according to his personal preferences and needs by composing service from different business firms. Consumer-oriented ecommerce is based on the conceptualization of service, which attracts multidisciplinary interest, and a consumer-oriented ideology that reverses the traditional, business-oriented value creation concepts. The conceptual framework considers service as a collaborative knowledge-based process for value creation. The extended SOA model suggests the use of SOA beyond operational practices for the integration of business processes and the interoperation of information systems and considers the strategic impact of SOA for the development of innovative business models in electronic markets. The extended SOA model can become the technological underlay for the composition of service and value from different business providers and Semantic Web Services can become a key enabling technology in this effort.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
1. مقدمه
ارزش آفرینی در تجارت الکترونیک تحت تأثیر رویکردهای تجاری است. برای مثال، هدف دو نوع اصلی تجارت الکترونیک (B2B و B2C) به ترتیب همکاری یا مبادله و افزایش فروش است. مفروضات ضمنی در اینجا این است که بنگاه های تجاری (بهتر) از نیاز مشتریان آگاه هستند و ارزش از طریق بهبود فرایندهای تجاری برای همه بنگاه های تجاری و مشتریان ایجاد می‌شود. در منابع جدید، تعریف ارزش آفرینی به تدریج از رویکردهای تجاری به رویکردهای مشتری محور تغییر می‌کند. مشتری به عنوان یکی از «ارزش آفرینان» و بنگاه تجاری به عنوان «تأمین کننده سرویس» شناخته می‌شود که برای سود رساندن (یعنی «خدمت رسانی») به مشتری فعالیت می‌کند. مشتری ارزش را از ترکیب عناصر سرویسی کسب می‌کند که به دلیل ماهیت پیچیده و تنوع نیاز افراد معمولاً از تأمین کنندگان مختلفبه دست می‌آورد. نقش بنگاه تجاری پشتیبانی از مشتری در ارزش آفرینی از طریق فراهم کردن امکان مشارکت او در ارزش آفرینی از طریق تولید محصولات و خدمات به عنوان پیش شرط‌های ارزش آفرینی است.
این فصل از طریق ارائه چارچوبی مفهومی و یک مدل SOA توسعه یافته به توسعه تجارت الکترونیک مشتری محور (که مدل‌هایی از تجارت الکترونیک هستند که بر نیاز مشتری (مشتری نهایی، فرد) تمرکز می‌کنند) کمک می‌کند. هدف تجارت الکترونیک مشتری محور توانمندسازی مشتری در ارزش آفرینی بر اساس اولویت‌ها و نیازهای فردی از طریق ترکیب سرویس بنگاه های تجاری مختلف است. تجارت الکترونیک مشتری محور مبتنی بر تعریف سرویس (که موضوعیچند رشته ای است) و یک ایدئولوژی مشتری محور است که مفاهیم ارزش آفرینی سنتی و تجاری را معکوس می‌کند. چارچوب مفهومی سرویس را به عنوان یک فرایند دانش محور مشارکتی برای ارزش آفرینی در نظر می‌گیرد. مدلتوسعه یافتهSOAنشان دهنده کاربرد SOA(علاوه بر روش‌های عملیاتی)در ترکیب فرایندهای تجاری و قابلیت همکاری سیستم‌های اطلاعاتی است و تأثیر استراتژیک SOA برای توسعه مدل‌های تجاری نوآورانه در بازارهای الکترونیک را در نظر می‌گیرد. مدل SOA توسعه یافته می‌تواند به مبنای تکنولوژی برای ترکیب سرویس و ارزش تأمین کنندگان تجاری مختلف و سرویس‌های وبمعنایی می‌تواند به یکی از عوامل توانمند ساز تکنولوژی در این اقدام تبدیل شود.

بدون دیدگاه