ترجمه مقاله مقایسه سبک های رهبری و مدیریت مدیران در جمهوری چک و اتریش

ترجمه مقاله مقایسه سبک های رهبری و مدیریت مدیران در جمهوری چک و اتریش
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مقایسه سبک های رهبری و مدیریت مدیران در جمهوری چک و اتریش
عنوان انگلیسی
Comparison Of Leadership And Management Styles Of Managers In The Czech Republic And Austria
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2015
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
8265
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت استراتژیک، تحقیق در عملیات و مدیریت منابع انسانی
دانشگاه
دانشگاه اقتصاد پراگ، جمهوری چک
کلمات کلیدی
سبک رهبری، مدیریت، سازمان های کوچک و متوسط، طراحی سازمانی، سطح نواوری
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
1.1 مدل های طراحی سازمانی
2.روش ها
2.1 طبقه بندی سبک رهبری
طبقه بندی سبک رهبری وروم و یتون(Vroom& Yetton)
شبکه رهبری بلیک و موتون(Blake& Mouton)
نظریه رهبریBass& Avolio
3.نتایج
3.1 طبقه بندی سبک رهبری وروم و یتون
3.2 طبقه بندی سبک رهبریBass& Avolio
3.3 طبقه بندی سبک رهبری بلیک و موتون
4. بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This article examines leadership and management styles of managers in small and middle sized companies in the Czech Republic and Austria. The research was conducted in small and middle sized companies in the Czech Republic and Austria. The research is based on four factors of organizational design and mainly focused on third factor which is the leadership and management style. We proceed from various classifications of leadership and management styles. For our research are the most suitable leadership and management style classification models from Vroom & Yetton, Blake & Mouton (leadership grid) and Bass & Avolio (transformational and transactional leadership). Furthermore we occupied ourselves in this article with eligibility and suitability of managers for discharge of their duties, which can also influence their performance. The research was conducted mainly in the following three industries of small and middle sized companies: financial and insurance services, ICT and retail. Conclusions according to the three leadership and management style classification models and details are stated in the article.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله، سبک های رهبری و مدیریت مدیران در شرکت های کوچک و متوسط در جمهوری چک و اتریش را مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش در شرکت های کوچک و متوسط در جمهوری چک و اتریش انجام شد. این پزوهش بر مبنای4 عامل طراحی سازمانی است و عمدتا بر عامل سوم یعنی سبک رهبری و مدیریت، تمرکز می کند. به طبقه بندی مختلف سبک های رهبری و مدیریت پرداختیم. در پژوهش ما، بهترین و مناسب ترین مدل های طبقه بندی سبک رهبری و مدیریت عبارتنداز: مدل های وروم و یتون(Vroom& Yetton)، شبکه ی رهبری بلیک و موتون(Blake& Mouton) و رهبری تحول گرا و تبادلیBass& Avolio. علاوه براین، در این مقاله هم چنین به واجدشرایط بودن و مناسب بودن مدیران برای انجام وظایف خود پرداختیم، که این امر می تواند بر عملکرد ان ها تاثیر گذارد. این پژوهش عمدتا در سه صنعت زیر و شرکت های کوچک و متوسط انجام شد: خدمات مالی و بیمه، فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT و خرده فروشی. نتایج این مقاله برمبنای سه مدل طبقه بندی سبک رهبری و مدیریت و جزئیات آن بیان می شوند.

بدون دیدگاه