ترجمه مقاله تحقیقی در جهت مطالعه و مقایسه عوامل موثر بر کارآمدی منابع انسانی

ترجمه مقاله تحقیقی در جهت مطالعه و مقایسه عوامل موثر بر کارآمدی منابع انسانی
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تحقیقی در جهت مطالعه و مقایسه عوامل موثر بر بهره وری/کارآمدی منابع انسانی
عنوان انگلیسی
A survey to study and compare factors affecting human resources efficiency
صفحات مقاله فارسی
7
صفحات مقاله انگلیسی
3
سال انتشار
2013
نشریه
jamp
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4801
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت سازمانهای دولتی، منابع انسانی و روابط کار، مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی
مجله
مجله پیشرفت در آموزش پزشکی و حرفه ای
دانشگاه
مدیریت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، شیراز
کلمات کلیدی
منابع انسانی، عوامل موثر، کارآمدی/بهره وری
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش تحقیق
نتایج
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Introduction

The human resources are considered the main asset of any society. If used properly and effectively, it will create other sources and above all the added value. The quality of the life is usually dependent on the quality of human professional life including factors such as job security, services and welfare pensions, health services, income, and job quality. The purpose of this study was to investigate the role and priority of the above-mentioned factors on efficacy of the staff members of the Fars Office of Education.

Methods: The research sample comprised the staff members of the Fars Office of Education across the state, including 61 districts. Based on the Cochran Formula, 25 districts were randomly selected. In order to measure the factors, the Likert-type instrument designed by Hossainpoor to compare the Ideal and current situation, was used.

Results: The staff rated job security as the most important factor affecting their efficacy in both current and ideal situations followed by income.

Discussion: Based on the previous research and review of literature, success of the educational organizations is fully dependent on their personnel. If executives of such organizations try to attract the qualified personnel and keep them motivated, their success will be guaranteed.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مقدمه: منابع انسانی، دارایی اصلی هر جامعه در نظر گرفته می شود. اگر این دارایی به درستی و بطور موثری استفاده شود، منابع دیگری را بوجود خواهد آورد و مهمتر از همه باعث ایجاد ارزش افزوده می شود. کیفیت زندگی مهمولا وابسته به کیفیت زندگی حرفه ای انسان است که شامل عواملی همانند امنیت شغلی، خدمات و حقوق باز نشستگی، خدمات بهداشتی، درآمد، و کیفیت کار می شود. هدف این مطالعه بررسی نقش و اولویت عوامل فوق در کارآمدی اعضاء کارکنان اداره ی آموزشی فارس است.
روش تحقیق: نمونه های پژوهش از اعضاء کارکنان اداره ی آموزشی فارس در سرتاسر این استان که شامل 61 بخش می باشد، تشکیل شده است. بر اساس فرمول ککران، 25 بخش بطور تصادفی انتخاب شدند. به منظور ارزیابی این عوامل، ابزار تحقیقی بر مبنای لیکرت طراحی شده توسط حسین پور در جهت مقایسه ی موقعیت های ایده آل و کنونی استفاده شد.
یافته ها: کارکنان امنیت شغلی را به عنوان مهمترین عامل موثر بر کارآمدی شان در هر دو موقعیت های ایده آل و کنونی و سپس درآمد را انتخاب کردند.
بحث: بر مبنای تحقیقات قبلی و بررسی ادبیات پیشینه، موفقیت سازمان های آموزشی بطور عمده ای به پرسنل شان بستگی دارد. اگر مدیران چنین سازمان هایی در جهت جذب افراد متخصص و حفظ انگیزه شان تلاش کنند، موفقیت شان تضمین خواهد شد.

بدون دیدگاه