تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی مقایسه ای فازی و متداول پایدار کننده سیستم قدرت – نشریه IEEE

عنوان فارسی: بررسی مقایسه ای فازی و متداول پایدار کننده سیستم قدرت
عنوان انگلیسی: COMPARATIVE STUDY OF CONVENTIONAL AND FUZZY BASED POWER SYSTEM STABILIZER
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
سال انتشار : 2013 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6690 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.03Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله: سیستم های قدرت و برق قدرت
مجله: کنفرانس بین المللی سیستم ارتباطات و فن آوری های شبکه
دانشگاه: گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، بوج
کلمات کلیدی: تثبیت کننده سیستم قدرت ، ثبات، سیستم تک ماشینه، منطق فازی، سیمولینگ
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

طراحی سیستم

الف ) مدل ماشین سنکرون

ب) سیستم تحریک

ج) پایدار کننده سیستم قدرت (PSS)

کنترل کننده منطق فازی (FLC)

تثبیت کننده سیستم قدرت متداول

PSS مبتنی بر منطق فازی

نتیجه

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Power system stabilizers (PSSs) are used to enhance the damping during low frequency oscillations. The paper presents a study of power system stabilizerusing fuzzy logic to enhance stability of single machine infinite bus system.In this paper basic problem of conventional power system stabilizer for stability enhancement is defined which is traditionally used. Fuzzy logic provides one alternative for stability enhancement and speeddeviation (w).The proposed method using fuzzy logicachieves better improvement than conventional power system stabilizer. Fuzzy logic rules were developed for triangular membership function of input and output variables. The system is simulated in SIMULINK environment and the performances of conventional and Fuzzy based power system stabilizers are compared.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تثبیت کننده های سیستم  قدرت (PSSs)  برای افزایش میرایی در طول نوسانات فرکانس پایین استفاده می شوند. این مقاله یک بررسی درباره پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از منطق فازی برای  افزایش پایداری تک  ماشین سیستم باس بی نهایت ارائه می کند. در این مقاله مشکل اساسی پایدار کننده های سیستم قدرت متعارف برای ثبات افزایش تعریف شده است که به طور سنتی استفاده می شود  منطق فازی یکی از گزینه ها برای فراهم کردن افزایش پایداری و انحراف سرعت ( w) است. روش ارائه شده با استفاده از منطق فازی بهبود بهتری از  تثبیت کننده سیستم قدرت متداول بدست می آورد. قواعد منطق فازی برای متغیرهای ورودی و خروجی تابع عضویت مثلثی توسعه یافته اند. این سیستم در محیط سیمولینگ شبیه سازی  شده است و کارایی  تثبیت کننده های سیستم قدرت مبتنی بر فازی و متداول مقایسه می شوند.