تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارتباط عدم قطعیت آب و هوا با ذینفعان با استفاده از روش سناریو – نشریه وایلی

عنوان فارسی: ارتباط عدم قطعیت آب و هوا با ذینفعان با استفاده از روش سناریو
عنوان انگلیسی: Communication of Climate Change Uncertainty to Stakeholders Using the Scenario Approach
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8
سال انتشار : 2008 نشریه : وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7747 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 785.39Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله: تغییرات آب و هوایی اقلیمی
مجله: مجله تحقیقات و آموزش آب معاصر
دانشگاه: دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

شناخت عدم قطعیت ذاتی

منابع عدم قطعیت ذاتی

عدم تحمل عدم قطعیت

حذف جنبه های نامطمئن پیچیده سیستم در تحلیل

رویکردهای سناریو برای مدیریت و برقراری ارتباط عدم قطعیت

بحث

توصیه ها

نمونه متن انگلیسی

Adecade ago, Shackley and Wynne (1996) noted: It is frequently assumed that scientific uncertainty is a problem for environmental policy. Many decision makers and advisory scientists believe that policy ideally should rest on reliable, robust, and hence certain scientific knowledge. (p. 275) Today, with the development of complex systems science as well as the focus on long-term sustainability, we are now aware that additional science cannot always provide all of the answers. As a result, natural resource managers and policy makers must find ways to move forward despite the presence of uncertain future conditions and the associated risks. Unfortunately, the presence of any uncertainty has been, and often still is, an excuse for delaying action. This is partly due to the belief that scientific certainty is a prerequisite for building consensus (Shackley and Wynne 1996) and negotiations are delayed until more information is available. The climate change issue provides a prime example of this effect. In various political circles and organizations, much of the focus has been on how to reduce the level of uncertainty in climate change predictions. Reduction of some of the uncertainty is reasonable, but uncertainties that are inherent to the system cannot be eliminated. Once inherent uncertainties dominate, then the focus should shift away from reducing uncertainties and move on to clarifying and communicating what is known about the system and determining effective and robust responses. The following section defines inherent uncertainty and identifies common sources. Next, some of the challenges in communicating uncertainty to stakeholders are described and a scenario-based approach is presented as a means of overcoming these challenges. A case study in which collaborative modeling conveyed information about the potential impacts of climate change on water supply and demand is provided for illustration. The paper concludes with recommendations for both messengers and recipients of information containing uncertainties

نمونه متن ترجمه

یک دهه پیش، Shackley and Wyne (1996) بیان داستند که :

غالبا فرض می شود که عدم قطعیت علمی یک مشکل برای خط مشی زیست محیطی است. بسیاری از تصمیم گیرندگان و دانشمندان مشاور معتقدند که خط مشی به طور ایده آل باید مبتنی بر دانش علمی قابل اعتماد ، قوی و قطعی باشد (صفحه 275).

امروزه ، با توسعه علم سیستم های پیچیده و همچنین تمرکز بر پایداری طولانی مدت ، می دانیم که دانش اضافی همواره نمی تواند همه جواب ها را تامین کند. در نتیجه ، مدیران منبع طبیعی و سیاست گذاران باید راههایی برای حرکت رو به جلو علی رغم وجود شرایط غیر قطعی آینده و ریسک های مربوطه پیدا کنند. متاسفانه ، وجود عدم قطعیت همواره و تا هنوز بهانه ای برای به تاخیر انداختن عمل بوده است. این امر تا اندازه ای به خاطر این باور بوده است که قطعیت علمی پیش نیازی برای ایجاد توافق بوده (Shackley and Wynne 1996) و مذاکرات تا زمان دست یافتن به اطلاعات بیشتر به تاخیر می افتند. موضوع تغییر آب و هوا یک نمونه اولیه از این اثر است. در سازمان ها و چرخه های سیاسی مختلف ، بیشتر تمرکز بر چگونگی کاهش سطح عدم قطعیت در پیش بینی های تغییر آب و هوا است. کاهش برخی از عدم قطعیت ها معقول است ، اما عدم قطعیت هایی که ذاتی سیستم هستند قابل حذف نیستند. زمانیکه عدم قطعیت های ذاتی غالب می شوند ، تمرکز باید از کاهش عدم قطعیت ها به سمت تصریح و برقراری ارتباط با آنچه که درباره سیستم مشخص است و تعیین واکنش های قوی و موثر تغییر کند. بخش بعدی ، عدم قطعیت ذاتی را تعریف کرده و منابع مشترک را شناسایی می کند. سپس بعضی از چالش های ارتباط عدم قطعیت با سهامداران بیان شده و یک رویکرد مبتنی بر سناریو به عنوان ابزاری برای غلبه بر این چالش ها ارائه می شود. یک مورد مطالعاتی که در آن مدلسازی تعاونی اطلاعات مربوط به اثرات بالقوه تغییر آب و هوا بر تقاضا و عرضه آب را منتقل می کند به عنوان مثال مطرح می شود. این مقاله با توصیه هایی برای پیام آوران و دریافت کننده گان اطلاعات حاوی عدم قطعیت ها خاتمه می یابد.