ترجمه مقاله قطع کامل درختان با باقی گذاشتن درختان تخم در جنگل های کاج قرمز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قطع کامل درختان با باقی گذاشتن درختان تخم در جنگل های کاج قرمز - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
قطع کامل درختان با باقی گذاشتن درختان تخم در جنگل های کاج قرمز همراه با افزایش سکنی مرغ شبانه پشه خوار مشرق آمریکا
عنوان انگلیسی
Clearcut with seed trees in red pine forests associated with increased occupancy by Eastern Whip-poor-wills
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5001
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و مهندسی منابع طبیعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
جنگلداری، مهندسی جنگل و جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
مجله
بوم شناسی و مدیریت جنگل (Forest Ecology and Management)
دانشگاه
کانادا
کلمات کلیدی
جستجوگر هوایی، برنامه ریزی مدیریت جنگل، پشه خوار، قطع درختان، بوف اروپایی، احداث جنگل
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. روش تحقیق
2.1 منطقه مورد مطالعه
2.2. نقاط نمونه برداری
2.3. بررسی های مرغ شبانه پشه خوار مشرق آمریکا
2.4. تجزیه و تحلیل
3. نتایج
4. بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract Forest management is often used to increase and maintain early-successional forest habitat for breeding birds by emulating natural disturbance with harvesting. However, quantified habitat-use relationships are often lacking, which makes forest management planning challenging for some species. One such species is the Eastern Whip-poor-will (Antrostomus vociferus), a crepuscular, insectivorous, neotropical, migrant bird, designated as a species at risk throughout most of its breeding range. Thus, we determined occupancy of Eastern Whip-poor-wills at 37 sampling points in red pine (Pinus resinosa)-dominated stands harvested using clearcut with seed trees and in white pine (P. strobus)-dominated stands harvested using uniform shelterwood in June 2013 in eastern Algonquin Provincial Park, Ontario. In red pine stands, we found that model-predicted site occupancy increased by 3.3 times from 0.23 where young (<16 years since harvest) clearcuts were absent to 0.76 where young clearcuts were present. Shelterwood harvesting in white pine stands, by contrast, was unassociated with occupancy. Our data suggest that an aggregated mean total of 12 ha of clearcuts per 100 ha (interquartile range: 1.5–18 ha) of mature pinedominated forest is associated with significantly higher occupancy by breeding Eastern Whip-poor-wills, and that the clearcuts can be composed of various sizes (interquartile range: 3–42 ha) and ages (interquartile range: 5–24 years since harvest). Given that similar relationships have been found by others elsewhere, clearcuts may increase the occupancy and abundance of breeding Eastern Whip-poor-wills in other regions and forest types throughout northeastern North America.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مدیریت جنگل اغلب برای افزایش و حفظ زیستگاه جنگلی جانشینی اولیه برای تولید مثل پرندگان از طریق ایجاد اختلالات طبیعی با برداشت درختان استفاده می شود. با این حال، دانش کمی در مورد رابطه ی استفاده از زیستگاه وجود دارد، که سبب می شود برنامه ریزی مدیریت جنگل برای برخی از گونه ها چالش برانگیز شود. یکی از این گونه ها مرغ شبانه پشه خوار مشرق آمریکا (Antrostomus vociferus)، یک مرغ صبحگاهی، حشره خوار، مهاجر، کهدر امریکای جنوبی و نواحی گرمسیری امریکای شمالی قرار دارد، به عنوان گونه در معرض خطر در طول اکثر دوره ی تولید مثل اش مشخص شده است. بنابراین، ما محل سکونت مرغ شبانه پشه خوار مشرق امریکا را در 37 نقطه نمونه در کاج قرمز (Pinus resinosa) در منطقه ی غالب برداشت توده های سرپا با استفاده از قطع کامل درختان و درختان تخم و در کاج سفید (P. strobes) در منطقه ی غالب برداشت توده های سرپا با استفاده از روش یکنواخت پناهی در ماه ژوئن سال 2013 در شرق پارک استانی آلگونکیوم، واقع در انتاریو مشخص کردیم. در توده های سرپا کاج قرمز، ما دریافتیم که مدل پیش بینی محل سکونت 3.3 بار افزایش یافت از 0.23 جاییکه قطع کامل درختان جوان (کمتر از 16 سال از زمان برداشت) وجود نداشت تا 0.76 جاییکه قطع درختان جوان وجود داشت. در مقابل، روش برداشت پناهی در توده های سرپا کاج سفید با این سکونت ارتباط نداشت. داده های مان نشان داد که میانگین انبوه کل از 12 هکتار از قطع کامل درختان به ازای هر 100 هکتار (دامنه میان چارکی: 1.5 تا 18 هکتار) از جنگل غالب درختان بالغ کاج بطور قابل توجهی با سکونت زیاد مرغ شبانه پشه خوار مشرق آمریکا مرتبط است، و اینکه این قطع کامل می تواند متشکل از سایزهای گوناگون (دامنه میان چارکی: 3 تا 42) و سن ها (دامنه میان چارکی: 5 تا 24 سال از زمان برداشت) باشد. با توجه به این روابط مشابه یافته شده توسط افراد دیگر در مکان های دیگر، قطع کامل درختان ممکن است سبب افزایش محل سکونت و فراوانی پرورش مرغ شبانه پشه خوار شرق آمریکا در سایر مناطق و انواع جنگل ها در سرتاسر شمال شرقی آمریکای جنوبی شود.

بدون دیدگاه