ترجمه مقاله سطوح کورتیزول در جریان خون در طی زایمان واژینال و سزارین انتخابی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله سطوح کورتیزول در جریان خون در طی زایمان واژینال و سزارین انتخابی - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سطوح کورتیزول در جریان خون در طی زایمان واژینال و سزارین انتخابی
عنوان انگلیسی
Circulating maternal cortisol levels during vaginal delivery and elective cesarean section
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2016
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8317
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
جراحی زنان و زایمان
مجله
آرشیوهای زنان و زایمان - Archives of Gynecology and Obstetrics
دانشگاه
گروه بهداشت زنان و کودکان، موسسه کارولینسکا و بیمارستان دانشگاه کارولینسکا، سوئد
کلمات کلیدی
برش سزارین، کورتیزول، زایمان، استرس
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و رش ها
شرکت کنندگان در مطالعه
آمار
نتایج
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Introduction Maternal S-cortisol levels increase throughout pregnancy and peak in the third trimester. Even higher levels are seen during the physical stress of delivery. Since analgesia for women in labor has improved, it is possible that maternal stress during labor is reduced. The aim of this study was to compare maternal S-cortisol during vaginal delivery and elective cesarean section. Materials and methods Twenty healthy women with spontaneous vaginal delivery and healthy women (n = 20) undergoing elective cesarean section were included in the study. S-cortisol was measured during three stages of spontaneous vaginal delivery (tvd1, tvd2 and tvd3), as well as before and after elective cesarean section (tcs1 and tcs2). Results In the vaginal delivery group, mean S-cortisol at tvd1 was 1325 ± 521 nmol/L, at tvd2 1559 ± 591 nmol/L and at tvd3 1368 ± 479 nmol/L. In the cesarean section group, mean S-cortisol at tcs1 was 906 ± 243 nmol/L and at tcs2 831 ± 257 nmol/L. S-cortisol was higher in the vaginal delivery group at the onset of labor as compared to the cesarean section preoperative group (p = 0.006). There were also significant differences between S-cortisol levels postpartum as compared to postoperatively (p\0.001). Conclusions Maternal S-cortisol was higher during vaginal delivery compared to elective cesarean section, indicating higher stress levels. A reduction in the hydrocortisone dose at childbirth in women with adrenal insuf- ficiency should be considered, particularly in women undergoing an elective cesarean section.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مقدمه : سطوح کورتیزول S مادری در طی حاملگی افزایش پیدا می کند و حداکثر آن در سه ماهه سوم می باشد. حتی سطوح بالاتر در طی دوران استرس جسمی زایمان دیده می شود. از آنجا که بی دردی برای زنان در مرحله درد کشیدن زایمان ، بهبود یافته است ، این امکان پذیر است که استرس مادری در طی درد کاهش یابد. هدف از این مطالعه مقایسه کورتیزول S مادری در طی زایمان واژینال و زایمان انتخابی سزارین می باشد.
مواد و روش ها: بیست زن سالم با زایمان خود به خودی واژینال و 20زن سالم(n = 20) که تحت عمل جراحی سزراین انتخابی قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. کورتیزول S در طی سه مرحله زایمان واژینال خود به خودی (tvd1, tvd2 and tvd3 ) اندازه گیری شد ، به همین ترتیب قبل و بعد از جراحی سزارین انتخابی هم (tcs1 and tcs2) اندازه گیری شد.
نتایج: در گروه زایمان واژینال ، میانگین کورتیزول S در tvd1 برابر 1325 ± 521 nmol/L ، در tvd2 برابر 1559 ± 591 nmol/L و در tvd3 برابر 1368 ± 479 nmol/L بود. در گروه برش سزارین ، میانگین کورتیزول S در tcs1 برابر 906 ± 243 nmol/L و در tcs2 برابر 831 ± 257 nmol/L بود. کورتیزول S در گروه زایمان واژینال در شروع درد در مقایسه با گروه سزراین قبل از عمل جراحی ، بالا تر بود (p = 0.006) . همچنین تفاوت آماری بین سطوح S-cortisol بعد از زایمان در مقایسه با پس از عمل جراحی وجود داشت (p<0.001).
نتیجه گیری: S-cortisol در طی زایمان واژینال در مقایسه با زایمان سزارین انتخابی بالاتر بود، که این بیانگر سطوح بالاتر استرس می باشد. کاهش در دوز هیدروکورتیزون در زمان تولد نوزاد در زنان با نارسایی آدرنال باید در نظر گرفته شود، به ویژه در زنانی که تحت جراحی سزراین انتخابی قرار می گیرند.