تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله روابط ویتامین دی در گردش و رژیم با خطر سرطان پروستات – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: روابط ویتامین دی در گردش و رژیم با خطر سرطان پروستات: یک نقد و بررسی اصولی و متا آنالیز واکنش متناسب با مقدار
عنوان انگلیسی: Associations of circulating and dietary vitamin D with prostate cancer risk: a systematic review and dose–response meta-analysis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 22 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2011 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7210 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.14Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: اپیدمیولوژی و ایمنی شناسی پزشکی
مجله: کنترل عوامل سرطان - Cancer Causes Control
دانشگاه: آژانس حفاظت از سلامت، مرکز عفونت، لندن، انگلستان
کلمات کلیدی: ویتامین دی، نئو پلاسم پروستاتیک، نقد و بررسی، متا آنالیز، همه گیر شناسی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

منابع و روشها

جستجوی آثار

استخراج داده ها

نتایج

نتایج استراتژی جستجو

متا آنالیز جذب رژیمی

متا آنالیز25(OH)D در گردش

متا آنالیز، 1,25-dihydroxy-vitamin-D در گردش

بحث

خلاصه

نقاط قوت و محدودیتها

نقد و بررسی های قبلی

نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Objective We systematically reviewed and meta-analyzed literature examining associations of vitamin D (dietary intake, circulating 25-hydroxy-vitamin-D (25(OH)D), and 1,25-dihydroxy-vitamin-D (1,25(OH)2D) concentrations) with prostate cancer. Methods We searched over 24,000 papers from seven electronic databases (to October 2010) for exposures related to vitamin D. We conducted dose–response randomeffects meta-analyses pooling the log odds ratio (OR) and 95% confidence intervals (CI) per change in natural units of each exposure. The I2 statistic quantified between-study variation due to heterogeneity. Results Twenty-five papers were included. In prospective studies, the OR per 1,000 IU increase in dietary intake was 1.14 (6 studies; CI: 0.99, 1.31; I 2 = 0%) for total prostate cancer and 0.93 (3 studies; 0.63, 1.39; I 2 = 25%) for aggressive prostate cancer. Five case–control studies examined dietary intake, but there was a high degree of inconsistency between studies (I 2 = 49%). The OR per 10 ng/mL increase in 25(OH)D was 1.04 (14 studies; 0.99, 1.10; I 2 = 0%) for total prostate cancer and 0.98 (6 studies; 0.84, 1.15; I 2 = 32%) for aggressive prostate cancer. The OR per 10 pg/mL increase in 1,25(OH)2D was 1.00 (7 studies; 0.87, 1.14; I 2 = 41%) for total prostate cancer and 0.86 (2 studies; 0.72, 1.02; I 2 = 0%) for aggressive prostate cancer. Conclusion Published literature provides little evidence to support a major role of vitamin D in preventing prostate cancer or its progression.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف. ما به طور اصولی آثار را مورد نقد و بررسی و متا آنالیز قرار میدهیم تا روابط ویتامین دی (جذب از طریق رژیم غذایی، 25- هیدروسی- ویتامین دی در گردش (25(OH)D)) و غلظت های 1،25-دی هیدروکسی- ویتامین دی (25(OH)2D)،1 ) با سرطان پروستات را مورد بررسی قرار دهیم.

روشها. ما بیش از 24.000 مقاله را برای مواجهات در رابطه با ویتامین دی از طریق پایگاه های داده ی الکترونیکی جستجو کردیم ( تا اکتبر 2010). ما متا آنالیزهای اثرات تصادفی واکنش متناسب با مقدار را اجرا نمودیم و نسبت احتمالات لگاریتمی (OR) و فاصله های اطمینان 95% (CI) را به ازای هر تغییر در واحدهای طبیعی هر مواجهه ادغام کردیم. آماره I2 بین واریاسیون مطالعه به خاطر نا همگنی تعیین کمیت شد.

نتایج. بیست و پنج مقاله شامل شد. در مطالعات آینده،OR به ازای افزایش 1000IU در جذب رژیمی، (6 مطالعه؛ CI: 0.99, 1.31; I2 = 0%) برای سرطان پروستات کامل 1.14و برای سرطان پرستات تهاجمی 0.93 (3 مطالعه ؛ 0.63, 1.39; I2 = 25%) بود. پنج مطالعه ی مورد شاهد، جذب رژیمی را بررسی کرد، اما درجه ی بالایی از ناسازگاری بین مطالعات وجود داشت (49%= I2). OR به ازای افزایش 10 ng/mL در 25(OH)D برای سرطان پروستات کلی برابر با 1.04 (14 مطالعه 0.99,1.10; I2 = 0%) و برای سرطان پروستات تهاجمی 0.98 (6 مطالعه؛ 0.84, 1.15; I2 = 32%) بود. OR به ازای افزایش 10 pg/mL در 1,25(OH)2D برای سرطان پروستات کلی 1.00(2 مطالعه؛) و برای سرطان پروستات تهاجمی 0.86 (2 مطالعه؛0.72, 1.02; I2 = 0% ) بود.

نتیجه گیری. آثار منتشره، مدارک کمی را برای حمایت از نقش مهم ویتامین دی در پیشگیری از سرطان پروستات یا پیشرفت آن ارائه میدهند.