ترجمه مقاله گواهی بررسی استانداردهای ارزیابی نیاز برای سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون

ترجمه مقاله گواهی بررسی استانداردهای ارزیابی نیاز برای سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
گواهی بررسی استاندارد های ارزیابی نیاز برای سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون
عنوان انگلیسی
Certificate Of Need (Con) Review Standards For Positron Emission Tomography (Pet) Scanner Services
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
17
سال انتشار
2015
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F635
رشته های مرتبط با این مقاله
حقوق و مهندسی صنایع
فهرست مطالب
مقدمه
روش‌ها
نتایج
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
(By authority conferred on the CON Commission by Section 22215 of Act No. 368 of the Public Acts of 1978, as amended, and sections 7 and 8 of Act No. 306 of the Public Acts of 1969, as amended, being sections 333.22215, 24.207 and 24.208 of the Michigan Compiled Laws.) Section 1. Applicability Sec. 1. These standards are requirements for the approval of the initiation, replacement, expansion, or acquisition of PET scanner services, and the delivery of these services under Part 222 of the Code. Pursuant to Part 222 of the Code PET scanner services are a covered clinical service. The Department shall use these standards in applying Section 22225(1) of the Code, being Section 333.22225(1) of the Michigan Compiled Laws and Section 22225(2)(c) of the Code, being Section 333.22225(2)(c) of the Michigan Compiled Laws.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
( بر اساس کمیته CON توسط بخش 22215 قانون 368 قانون عمومی سال 1978،بخش ها ی 7 و 8 قانون 306 قانون عمومی 1969، بخش ها 333.22215، 24.207 و 24.208 از قوانین گردآوری شده میشیگان)
بخش 1: کاربرد پذیری
بخش 1: این استاندارد ها، ملزومات و قوانین تصویب شروع، جایگزینی، توسعه و کس سرویس ها ی اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) و تحویل این خدمات تحت بخش 222 قانون می باشند. بر طبق بخش 222 سرویس ها ی اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) قانون، سرویس بالینی پوشش داده شده است. مرکز مربوطه بایستی از این استاندارد ها در کاربرد بخش 22225(1) قانون، بخش 333.22225(1) از قانون گرد اوری شده میشیگان بخش 22225(2) قانون، بخش 333.22225(2)(c) قانون میشگان استفاده کند.

بدون دیدگاه