ترجمه مقاله مشارکتهای مرکزی و محیطی برای خستگی عصبی ناشی از دویدن 24 ساعته تردمیل

ترجمه مقاله مشارکتهای مرکزی و محیطی برای خستگی عصبی ناشی از دویدن 24 ساعته تردمیل
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مشارکتهای مرکزی و محیطی برای خستگی عصبی ناشی از دویدن 24 ساعته تردمیل
عنوان انگلیسی
Central and peripheral contributions to neuromuscular fatigue induced by a 24-h treadmill run
صفحات مقاله فارسی
29
صفحات مقاله انگلیسی
41
سال انتشار
2010
نشریه
Physiology
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9437
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
تربیت بدنی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیولوژی ورزشی و فیزیولوژی ورزشی کاربردی
مجله
مجله فیزیولوژی کاربردی - Journal of Applied Physiology
دانشگاه
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه Jean Monnet، فرانسه
کلمات کلیدی
سطح فعال، موج M، خستگی فرکانس پایین، ماراتن فوق العاده
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01202.2009
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
افراد
طرح آزمایشی
پروتکل
تنظیمات تجربی
اندازه گیری گشتاور
تحریک الکتریکی
ثبت های الکترومیوگرافیک
متغیرهای تجربی و تجزیه و تحلیل داده ها
موج M-
پاسخ های مکانیکی به تحریک های عصبی
نسبت کم به بالای فرکانس
حداکثر انقباض های ارادی و حداکثر سطح فعالسازی
نمونه خون
اعمال درک شده
آمار
نتایج
عملکرد دویدن، اعمال درک شده و حداکثر انقباض ارادی
سطح فعالسازی
کشش تنها
قطار محرک
تحلیل خون
بحث
اختلال گشتاور
خستگی مرکزی
خستگی جنبی
انتشار Sarcolemmal
عدم خستگی با فرکانس پایین
نیروی ذاتی و آسیب عضلانی
مفاهیم عملکرد دویدن با استقامت فوق العاده
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

This experiment investigated the fatigue induced by a 24-hour running exercise (24 30 TR) and particularly aimed at testing the hypothesis that the central component would be the main mechanism responsible for neuromuscular fatigue. Neuromuscular function evaluation was performed before, every 4 hours during and at the end of the 24TR on 12 experienced ultramarathon runners. It consisted of a determination of the maximal voluntary contractions (MVC) of the knee extensors (KE) and plantar flexors (PF), the maximal voluntary activation (%VA) of KE and PF, the maximal compound muscle action potential amplitude (Mmax) on soleus and vastus lateralis. Tetanic stimulations were also delivered to evaluate the presence of low frequency fatigue, and the KE maximal muscle force production ability. Strength loss occurred throughout the exercise, large changes being observed after 24TR in MVC for both the KE and PF muscles (-40.9 ± 17.0% and - 30.3 ± 12.5%, respectively; P < 0.001) together with marked reductions of % VA (-33.0 ± 21.8% and -14.8 ± 18.9%, respectively; P < 0.001). A reduction of Mmax amplitude was observed only on soleus and no low frequency fatigue was observed for any muscle group. Finally, KE maximal force production ability was reduced to a moderate extent at the end of the 24TR (-10.2%; P < 0.001) but these alterations were highly variable (± 15.7%). These results suggest that central factors are mainly responsible for the large maximal muscle torque reduction after ultra-endurance running, especially on the KE muscles. Neural drive reduction may have contributed to the relative preservation of peripheral function and also affected the evolution of the running speed during 48 the 24TR.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این آزمایش به بررسی خستگی ناشی از ورزش 24 ساعته دویدن (24 TR) پرداخته و به خصوص هدف آن آزمایش این فرضیه است که بخش مرکزی، مکانیسم اصلی مسئول برای خستگی عصبی و عضلانی خواهد بود. ارزیابی عملکرد عصبی و عضلانی قبلاً، هر 4 ساعت در طول و در پایان 24TR در تجربه 12 دونده ماراتن فوق العاده انجام شد. این مورد شامل تعیین حداکثر انقباض ارادی (MVC) برای بازکننده زانو (KE) و پلانتارفلکسور (PF)، حداکثر فعالسازی ارادی (VA) KE و PF) حداکثر دامنه بالقوه ترکیب عمل عضله (Mmax) عضلات سولئوس و واستوس lateralis می شود. تحریکات تشنجات کزازی نیز برای ارزیابی حضور خستگی فرکانس پایین، و توانایی تولید نیروی حداکثر عضله KE تحویل داده شد. افت قدرت در طول تمرین رخ داد، تغییرات بزرگ پس از 24TR در MVC برای هر دوی عضلات KE و PF (-40.9 ± 17.0٪ - 30.3 ± 12.5٪، به ترتیب؛ P <0.001) با کاهش های بارز در درصد VA (-33.0 ±٪ 21.8 و -14.8 ± 18.9٪، به ترتیب P <0.001) مشاهده شد. کاهش دامنه Mmax فقط در سولئوس مشاهده شد و هیچ خستگی فرکانس پایین برای هر گروه عضلانی مشاهده نشد. در نهایت، توانایی تولید حداکثر نیروی KE تا حد متوسط در پایان 24TR کاهش یافت (-10.2٪، P <0.001)، اما این تغییرات بسیار متغیر هستند (± 15.7٪). این نتایج نشان می دهد که عوامل مرکزی عمدتا مسئول حداکثر کاهش زیادی گشتاور عضلات پس از دویدن و استقامت فوق العاده هستند، به خصوص در عضلات KE. کاهش تحریکات عصبی ممکن است حفظ عملکرد نسبی محیطی و همچنین تکامل سرعت دویدن را در مدت 24TR را تحت تاثیر قرار دهد.

بدون دیدگاه