ترجمه مقاله مدل سازی واکنش جفت کاتالیزوری مونواکسید کربن با دی اتیل اگزالات در راکتورهای با بستر ثابت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی واکنش جفت کاتالیزوری مونواکسید کربن با دی اتیل اگزالات در راکتورهای با بستر ثابت - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدل سازی واکنش جفت کاتالیزوری مونواکسید کربن با دی اتیل اگزالات در راکتورهای با بستر ثابت: مدل راکتور و کاربردهای آن
عنوان انگلیسی
Modeling for the catalytic coupling reaction of carbon monoxide to diethyl oxalate in fixed-bed reactors: Reactor model and its applications
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9126
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی کاتالیست، شیمی آلی و شیمی کاربردی
مجله
تحقیق و طراحی مهندسی شیمی - Chemical Engineering Research and Design
دانشگاه
گروه مهندسی شیمی و بیوشیمی، دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه Xiamen، چین
کلمات کلیدی
راکتورهای چند فازی، مدل سازی ریاضی، سینتیک ها، راکتور بستر ثابت، واکنش جفت کاتالیزوری
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-راکتور بستر ثابت شبیه سازی شده و توصیف واکنش جفت
3- توسعه مدل راکتور
3-1 فرضیات مدل راکتور
3-2 مدل سینتیک واکنش
3-3 مدل ریاضی راکتور
4- اجرای مدل و براورد پارامتر های مدل و داده های واقعی
5- نتایج و بحث
5.1 اعتبار سنجی مدل
5-2 توزیع میدان جریان
5-3 اثر پارامتر های عملیاتی اصلی
5.3.1 اثر دمای گازی ورودی
5.3.2 اثر دمای خنک کننده
5-3-3 اثرات کسر مولی تغذیه EN
5-3-4 اثر سرعت فضا
5-4 تحلیل واکنش
6-نتیجه گیری
ضمیمه A. پارامترهای مدل راکتور
A-1 انتشار محوری
A-2 عدد رادیال پکلت
A-3 هدایت گرمایی موثر در جهت شعاعی
A-4: کاهش فشار بستر راکتور
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A two-dimensional (2D) pseudo-homogeneous reactor model was developed to simulate the performance of fixedbed reactors for catalytic coupling reaction of carbon monoxide to diethyl oxalate. Reactor modeling was performed using a comprehensive numerical model consisting of two-dimensional coupled material and energy balance equations. A power law kinetic model was applied for simulating the catalytic coupling reaction with considering one main-reaction and two side-reactions. The validity of the reactor model was tested against the measured data from different-scale demonstration processes and satisfactory agreements between the model prediction and measured results were obtained. Furthermore, detailed numerical simulations were performed to investigate the effect of major operation parameters on the reactor behavior of fixed bed for catalytic coupling reaction of carbon monoxide to diethyl oxalate, and the result shows that the coolant temperature is the most sensitive parameter.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مدل راکتور شبه همگن دو بعدی برای شبیه سازی عملکرد راکتور های بستر ثابت برای واکنش جفت کاتالیزوری مونواکسید کربن با دی اتیل اگزالات ایجاد شد. مدل سازی راکتور با استفاده از مدل عددی جامع متشکل از معادلات بیلان انرژی و مواد جفت دو بعدی انجام شد. مدل سینتیک قانون توان برای شبیه سازی واکنش جفت کاتالیزوری با در نظر گرفتن یک واکنش اصلی و دو واکنش فرعی اعمال شد. روایی و اعتبار مدل راکتور با داده های اندازه گیری شده از فرایند های مختلف و هم خوانی رضایت بخش بین پیش بینی مدل و نتایج اندازه گیری شده تست شد. به علاوه، شبیه سازی های عددی دقیق برای بررسی اثر پارامتر های عملیاتی اصلی بر روی رفتار راکتور با بستر ثابت برای واکنش جفت کاتالیزوری مونواکسید کربن با دی اتیل اگزالات انجام شده و نتایج نشان داد که دمای خنک کننده حساس ترین پارامتر است.

بدون دیدگاه