مقاله با پاورپوینت حسابداری

دانلود ترجمه مقالات به همراه پاورپوینت رشته حسابداری
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی کالا - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی کالا - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله منابع قدرت و شرایط زیرساختاری در حسابداری دولتی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله منابع قدرت و شرایط زیرساختاری در حسابداری دولتی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله ساختار بازار و هزینه سرمایه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ساختار بازار و هزینه سرمایه - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله خطا در حسابداری و ارزش اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله خطا در حسابداری و ارزش اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله پایداری درآمد، شرایط اقتصادی و اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله پایداری درآمد، شرایط اقتصادی و اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25