مقالات ترجمه شده رشته فوتونیک گرایش فیزیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته فوتونیک گرایش فیزیک
ترجمه مقاله کریستال فوتونی لیزر زیستی سیال نوری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کریستال فوتونی لیزر زیستی سیال نوری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله بیوفوتون ها و ارتباط زیستی

دانلود ترجمه مقاله بیوفوتون ها و ارتباط زیستی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8