مقالات ترجمه شده رشته بافت شناسی مقایسه ای

لیست مقالات ترجمه شده رشته بافت شناسی مقایسه ای
ترجمه مقاله کارسینوم تیمیک در ضمن تشکیل غضروف در سگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کارسینوم تیمیک در ضمن تشکیل غضروف در سگ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله رادیوگرافی کنتراست تشخیصی در ماهی - نشریه NATURE

ترجمه مقاله رادیوگرافی کنتراست تشخیصی در ماهی - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 6