مقالات ترجمه شده رشته کنترل کیفی و بهداشت

لیست مقالات ترجمه شده رشته کنترل کیفی و بهداشت
ترجمه مقاله وفاداری به برند و عادت های مصرفی مصرف کنندگان بلژیکی قهوه - نشریه MDPI

ترجمه مقاله وفاداری به برند و عادت های مصرفی مصرف کنندگان بلژیکی قهوه - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله کنترل کیفیت حسی: ارزیابی دانش و عملکرد کارکنان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله کنترل کیفیت حسی: ارزیابی دانش و عملکرد کارکنان - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تاثیر ضد لیستریا لاکتوباسیلوس برویس MF179529 گاو - نشریه BMC

ترجمه مقاله تاثیر ضد لیستریا لاکتوباسیلوس برویس MF179529 گاو - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مزیت های میکروبی و ریسک های مصرف پنیر تهیه شده از شیر خام - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مزیت های میکروبی و ریسک های مصرف پنیر تهیه شده از شیر خام - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تاثیر عوامل کاهنده بر گلوتن گندم و ویژگی های کیفی آرد و بیسکویت

ترجمه مقاله تاثیر عوامل کاهنده بر گلوتن گندم و ویژگی های کیفی آرد و بیسکویت

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله ارزیابی ایمنی افزودنی های خوراکی توسط مطالعات سمیت تولید مثل

ترجمه مقاله ارزیابی ایمنی افزودنی های خوراکی توسط مطالعات سمیت تولید مثل

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله بررسی آلودگی PAH در محصولات غذایی و مخاطرات سلامتی آن ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی آلودگی PAH در محصولات غذایی و مخاطرات سلامتی آن ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله پایداری روغن های اساسی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله پایداری روغن های اساسی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مطالبه سلامت در بازاریابی مواد غذایی - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله مطالبه سلامت در بازاریابی مواد غذایی - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله بحران سلامت نودل مگی در هند - نشریه HBR

ترجمه مقاله بحران سلامت نودل مگی در هند - نشریه HBR

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله توسعه های اخیر در تفکیک گونه های مختلف گوشت

ترجمه مقاله توسعه های اخیر در تفکیک گونه های مختلف گوشت

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 25