مقالات ترجمه شده رشته فیزیک گرایش هواشناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیک گرایش هواشناسی
ترجمه مقاله تحلیل سرعت و چگالی نیروی باد در Letseng-la-terae در لسوتو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل سرعت و چگالی نیروی باد در Letseng-la-terae در لسوتو - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله مدل سازی اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت هوا - مجله هینداوی

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت هوا - مجله هینداوی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط جوی خیس-خشک روزانه با زنجیره مارکوف - وایلی Wiley

دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط جوی خیس-خشک روزانه با زنجیره مارکوف - وایلی Wiley

  • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 18