دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط جوی خیس-خشک روزانه با زنجیره مارکوف - وایلی Wiley

دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط جوی خیس-خشک روزانه با زنجیره مارکوف - وایلی Wiley
قیمت خرید این محصول
۱۲,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی رفتار جوی خیس-خشک روزانه در کاتالونیا (شمال اسپانیا) از دیدگاه زنجیره های مارکوف
عنوان انگلیسی
DAILY DRY–WET BEHAVIOUR IN CATALONIA (NE SPAIN) FROM THE VIEWPOINT OF MARKOV CHAINS
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
20
سال انتشار
1999
نشریه
وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3088
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
فیزیک و جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله
هوا شناسی و تغییرات آب و هوایی اقلیمی
مجله
مجله بین المللی آب و هوا شناسی
دانشگاه
گروه فیزیک و مهندسی هسته ای بارسلونا، کشور اسپانیا
کلمات کلیدی
طول مدت خشکی- خیسی، توزیع آماری، زنجیره های مارکو، توزیع فضایی، تاثیرات مدیترانه ای و کوهشناسی، NE Spain
فهرست مطالب
چکیده
۱  مقدمه
۲  شیوه آماری
۱  ۲ توزیع نمایی
۲  ۲ فرمول زنجیره مارکوف
۳  ۲ تست معناداری
۳  کاربرد
۱  ۳ مقایسه مدلهای آماری
۲  ۳ دوره های برگشت و احتمالات ثابت
۴  نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The pluviometric regime of Catalonia (NE Spain) is analyzed from the point of view of empirical dry period lengths by considering 78 rain stations for an average of 34 years. Two possible statistical models are tested. The first model is the exponential distribution that offers reasonable results for moderate or long sequences of dry days. The other possibility comes from Markov chains of first or second order, with two or four states quantifying precipitation amounts, that are used to give better results for all the range of sequences. The Kolmogorov-Smirnov test has been applied with the aim of verifying the fit between empirical probabilities of the sequences and theoretical probabilities given by the exponential distribution and the Markov chains. It is noticeable that the Markov chain of second order is many times the distribution either satisfying the test criteria or the closest one to its fulfilment. The exponential distribution satisfies better the test criteria only for a few gauges and we have to keep in mind that for a remarkable number of pluviometric stations, none of the proposed models accomplish the test. In spite of these limited results, the Markov chains are employed to quantify important aspects which can not be studied by the exponential distribution. These aspects include return periods for a new dry or wet episode and the stationary probabilities for different precipitation amounts quantifying the states of the chains, among other aspects. As a global achievement and remembering the limited success of the test, the results depicted by Markov chains of first and second order are employed to show a differentiated behaviour among the Pyrenees and Pre-Pyrenees areas, the Central Basin, the Littoral and Pre-Littoral areas, the Transversal chain and the southern Mediterranean coast.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
رژیم باران سنجی کاتالونیا از دیدگاه طول دوره خشکی تجربی با توجه به 78 ایستگاه باران به طور متوسط برای 34 سال، مورد آنالیز قرار گرفته است. در اینجا دو مدل آماری احتمالی تست شده است. مدل اول، توزیع نمایی است که نتایج مطلوبی برای توالی های متوسط یا طولانی روزهای خشک عرضه می کند. مدل دیگر نشات گرفته از زنجیره های مرتبه اول یا دوم مارکوف می باشد که دو یا چهار حالت مقدار بارش را تعیین کرده و از آنها می توان برای نیل به نتایج بهتر برای طیف و رنج کلی توالی ها استفاده نمود. تست با هدف بررسی و تائید انطباق بین احتمالات تجربی توالی ها و احتمالات نظری تعیین شده با توزیع نمایی و زنجیره های مارکوف بکار گرفته شده است. شایان توجه است که زنجیره مارکوف مرتبه دوم چند برابر توزیع متناسب با معیارهای تست و نزدیک ترین موردبه اجرای آن می باشد. توزیع نمایی با معیارهای تست برای گیج های معدودی مطابقت داشته و لازم به یادآوری است که برای ایستگاههای باران سنجی قابل توجه،هیچ یک از مدلهای پیشنهاد شده قادر به اجرای تست نمی باشند. علی رغم نتایج محدود بدست آمده، از زنجیره های مارکوف برای تعیین ابعاد مهمی که امکان مطالعه آنها با توزیع نمایی وجود ندارد، استفاده شده است. این ابعاد عبارتنداز دوره های برگ برای اپیزود خیسی یا خشکی جدید و احتمالات ثابت برای مقادیر مختلف بارش که حالت و وضعیت زنجیره ها را تعیین می کنند. به عنوان موفقیت کلی و یادآوری مجدد موفقیت محدود تست، ازنتایج به تصویر کشیده شده توسط زنجیره های مرتبه اول و دوم مارکوف ، برای نشان دادن رفتار متمایز شده در میان نواحی و پیش، نواحی و ؛ زنجیره و ساحل جنوبی مدیترانه ای استفاده شده است.

بدون دیدگاه