مقالات ترجمه شده رشته سیستم های چند رسانه ای

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم های چند رسانه ای
ترجمه مقاله امنیت شبکه های اجتماعی: تهدیدها و راه حل ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله امنیت شبکه های اجتماعی: تهدیدها و راه حل ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 61
ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی برای برنامه ریزی مشارکتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی برای برنامه ریزی مشارکتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله هوش شناختی با بهینه سازی شبکه تک کاره تطبیق پذیر خودرویی MAC - نشریه IEEE

ترجمه مقاله هوش شناختی با بهینه سازی شبکه تک کاره تطبیق پذیر خودرویی MAC - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تقسیم بندی شبکه نسل پنجم (5G) - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تقسیم بندی شبکه نسل پنجم (5G) - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله تشخیص استرس ذهنی با استفاده از حسگرهای فیزیولوژیک پوشیدنی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تشخیص استرس ذهنی با استفاده از حسگرهای فیزیولوژیک پوشیدنی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله یک معماری SDN امن مبتنی بر Blockchains توزیع شده برای شبکه های IoT - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک معماری SDN امن مبتنی بر Blockchains توزیع شده برای شبکه های IoT - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله یک الگوریتم مسیریابی پایدار فازی برای MANET - نشریه IJCSI

ترجمه مقاله یک الگوریتم مسیریابی پایدار فازی برای MANET - نشریه IJCSI

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11