مقالات ترجمه شده رشته هوانوردی

لیست مقالات ترجمه شده رشته هوانوردی
ترجمه مقاله فاکتورهای موثر در خطر خستگی خلبان خطوط هوایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فاکتورهای موثر در خطر خستگی خلبان خطوط هوایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله یک سیستم خبره فازی برای ارزیابی ریسک صنعت هوایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک سیستم خبره فازی برای ارزیابی ریسک صنعت هوایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22