مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نفت

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نفت
ترجمه مقاله رفتار محلول های سورفاکتانت کاتیونی کاهنده نیروی پسا - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله رفتار محلول های سورفاکتانت کاتیونی کاهنده نیروی پسا - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله کاهش درگ با استفاده از سورفاکتانت در یک جریان بسته متلاطم

ترجمه مقاله کاهش درگ با استفاده از سورفاکتانت در یک جریان بسته متلاطم

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله کاهش درگ آشفته توسط سورفکتانت

ترجمه مقاله کاهش درگ آشفته توسط سورفکتانت

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله کاهش نیروی پسا در خطوط لوله با سورفاکتانت سولفونات بنزن دودسیل سدیم

ترجمه مقاله کاهش نیروی پسا در خطوط لوله با سورفاکتانت سولفونات بنزن دودسیل سدیم

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مطالعه کاهش نیروی پسا با سورفاکتانت های افزودنی در جریان لوله متلاطم

ترجمه مقاله مطالعه کاهش نیروی پسا با سورفاکتانت های افزودنی در جریان لوله متلاطم

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ارزیابی کاهش نیروی پسا بوسیله سورفاکتانت کاتیونی موجود در نفت خام

ترجمه مقاله ارزیابی کاهش نیروی پسا بوسیله سورفاکتانت کاتیونی موجود در نفت خام

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله تاثیر نانو ذرات

دانلود ترجمه مقاله تاثیر نانو ذرات

  • رایگان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 24