مقالات ترجمه شده رشته لرزه نگاری

لیست مقالات ترجمه شده رشته لرزه نگاری
ترجمه مقاله پیش بینی زلزله براساس تقسیم جامعه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی زلزله براساس تقسیم جامعه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تصویربرداری سه بعدی منفعل از سیستم های گسل لرزه ای پیچیده

ترجمه مقاله تصویربرداری سه بعدی منفعل از سیستم های گسل لرزه ای پیچیده

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله الگوریتم LSQR بهینه شده موازی برای توموگرافی ارتعاشی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله الگوریتم LSQR بهینه شده موازی برای توموگرافی ارتعاشی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله پاسخ غیر خطی خاک - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله پاسخ غیر خطی خاک - مجله CiteSeerX

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32