مقالات ترجمه شده رشته عمران محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته عمران محیط زیست
ترجمه مقاله بتن با عملکرد بالا، خاکستر بادی با حجم بالا برای توسعه پایدار

ترجمه مقاله بتن با عملکرد بالا، خاکستر بادی با حجم بالا برای توسعه پایدار

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ارزیابی یخ زدن و آب شدن مصالح بستر جاده تثبیت شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی یخ زدن و آب شدن مصالح بستر جاده تثبیت شده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16