مقالات ترجمه شده رشته طب سنتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته طب سنتی
ترجمه مقاله گیاه گزنه، زمردی در قلمرو پزشکی

ترجمه مقاله گیاه گزنه، زمردی در قلمرو پزشکی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله کارایی گل بنفشه در درمان بیخوابی مزمن - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله کارایی گل بنفشه در درمان بیخوابی مزمن - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله بررسی تاثیر لمس درمانی به کاهش درد و اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان

ترجمه مقاله بررسی تاثیر لمس درمانی به کاهش درد و اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اثرات مفید ماساژ درمانی بر خواب زنان پس از یائسگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات مفید ماساژ درمانی بر خواب زنان پس از یائسگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
دانلود ترجمه مقاله اثرات بابونه بر درمان زخم دهان

دانلود ترجمه مقاله اثرات بابونه بر درمان زخم دهان

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله اثر طب سنتی بر زردی نوزادان ایدیوپاتیک - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله اثر طب سنتی بر زردی نوزادان ایدیوپاتیک - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله بررسی درمان اگزما با حجامت - مجله هینداوی

دانلود ترجمه مقاله بررسی درمان اگزما با حجامت - مجله هینداوی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
دانلود ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک درمان با حجامت - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک درمان با حجامت - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7