تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی و ریشه های کرکی Maesa lanceolata – مجله Academic Journals

عنوان فارسی: کارآیی بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی و ریشه های کرکی Maesa lanceolata
عنوان انگلیسی: High efficiency protoplast isolation from in vitro cultures and hairy roots of Maesa lanceolata
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2010 نشریه : Academic Journals
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : ۴۶۵۴ رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.19Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی، بیوتکنولوژی کشاورزی، گیاهان دارویی و علوم گیاهی
مجله: مجلات دانشگاهی (Academic Journals)
دانشگاه: گروه تولید گیاهی، دانشکده مهندسی علوم زیستی، دانشگاه گنت، بلژیک
کلمات کلیدی: Maesa lanceolata، محافظت آزمایشگاهی، کشت بافت، ایزوله سازی(جداسازی) پروتوپلاست
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه

مواد و روش ها

مادۀ گیاهی

القای ریشۀ کرکی

القای کالوز

پروتوپلاست

نتایج

القای ریشۀ کرکدار

القای کالوز

جداسازی پروتوپلاست

جداسازی پروتوپلاست ازکالوز و مادۀ برگ

جداسازی پروتوپلاست از از ریشه های کرکی تراریخت

کیفیت پروتوپلاست ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In vitro cultures of the medicinal plant Maesa lanceolata were established to enable the cultivation of plant material for the production of protoplasts. Callus cultures were initiated using leaves collected from shoot cultures and the root tips from hairy root cultures obtained upon Agrobacterium rhizogenes transformation. For the isolation of protoplast, the different explant material of M. lanceolata was exposed to an enzyme mixture consisting of 1.5% cellulase, 0.5% macerozyme R-10 and 0.5 M mannitol. About 6 x 10 6 protoplasts g -1 fresh weight were obtained from leaf material and 5 x 10 5 protoplasts g -1 fresh weight from callus. To obtain high amounts of hairy root protoplasts, the cultures were pretreated with the auxin indole-3-butyric acid (IBA) that stimulated the formation of novel root tips. Using the dissected root tips as starting material, 8 x 10 5 protoplasts g -1 fresh weight were obtained per preparation. The protoplast isolation method will enable further studies on the transformation and fusion of protoplasts from M. lanceolata.

نمونه متن ترجمه

چکیده

ثابت شد که کشت های آزمایشگاهی گیاه طبی Maesa lanceolata ، کشت مادۀ گیاهی برای تولید پروتوپلاست ها را امکان پذیر می سازد. کشت های کالوز با استفاده از برگهای گردآوری شده ازکشتهای شاخه و رئوس ریشۀ متعلق به کشت ریشه های کرکر دار که به محض تغییر شکل Agrobacterium rhizogenes بدست آمده بودند، آغاز شد. برای ایزوله سازی پروتوپلاست ها، مادۀجداکشت متفاوت M. lanceolata درمعرض یک ترکیب آنزیمی حاوی ۱.۵% سلولاز، ۰.۵% macerozyme R-10 و ۰.۵ M مانیتول قرار داده شد. حدود ۶ x 106 پروتوپلاست با وزن تر g-1 از مادۀ برگ بدست آمد و ۵ x105 پروتوپلاست با وزن تر g-1 ازکالوز بدست آمد. برای دستیابی به مقدار زیاد پروتوپلاست های ریشۀ کرکدار، کشت ها از قبل با اکسین اسید ایندول-۳- بوتریک (IBA) تیمار شد. این اسید باعث شکل گیری رئوس جدید ریشه میشود.

با استفاده ازرئوس برش داده شدۀ ریشه به عنوان مادۀآغازین، ۸ x 105 پروتوپلاست با وزن تر g-1 برای هرآماده سازی فراهم شد.روش ایزوله سازی پروتوپلاست باعث میشود که مطالعات بیشتری در مورد تغییر شکل و ترکیب پروتوپلاست های M. lanceolata انجام گیرد.