مقالات ترجمه شده رشته سخت افزار

لیست مقالات ترجمه شده رشته سخت افزار
ترجمه مقاله مشخصات سخت ‌افزاری و نرم ‌افزاری مورد نیاز

ترجمه مقاله مشخصات سخت ‌افزاری و نرم ‌افزاری مورد نیاز

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تکنیک های تراکم فهرست برای بهینه سازی فضا در فایل سیستم های FAT و EFAT

ترجمه مقاله تکنیک های تراکم فهرست برای بهینه سازی فضا در فایل سیستم های FAT و EFAT

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل هزینه معماری SDN/NFV در زیرساخت 4G - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل هزینه معماری SDN/NFV در زیرساخت 4G - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تعامل رایانه - انسان و آموزش: یک تجربه طراحی تلفیقی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تعامل رایانه - انسان و آموزش: یک تجربه طراحی تلفیقی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله معماری ALU با پشتیبانی دقت دینامیکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله معماری ALU با پشتیبانی دقت دینامیکی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله معماری حافظه پنهان کوانتومی تک شار - نشریه IEEE

ترجمه مقاله معماری حافظه پنهان کوانتومی تک شار - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله چالش ها و گرایش ها درباره پردازنده های شبکه - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله چالش ها و گرایش ها درباره پردازنده های شبکه - نشریه CiteSeerX

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله بررسی روش های تبدیل موجک برای افزایش وضوح تصویر - نشریه IJETAE

ترجمه مقاله بررسی روش های تبدیل موجک برای افزایش وضوح تصویر - نشریه IJETAE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله عیب یابی عملیاتی برای تنزل مطبوع سوئیچ های NoC - نشریه IEEE

ترجمه مقاله عیب یابی عملیاتی برای تنزل مطبوع سوئیچ های NoC - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مشخصات معماری مدولار مرکز داده

ترجمه مقاله مشخصات معماری مدولار مرکز داده

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 28