مقالات ترجمه شده رشته سازه های دریایی

لیست مقالات ترجمه شده رشته سازه های دریایی
ترجمه مقاله دستورالعمل های جدید برای سازه های ساحلی بتنی مسلح - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله دستورالعمل های جدید برای سازه های ساحلی بتنی مسلح - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله پروژه ARGO - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پروژه ARGO - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله استفاده از CFRP برای مقاوم سازی ستون RC در محیط دریایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از CFRP برای مقاوم سازی ستون RC در محیط دریایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مقایسه روش های نفوذ اسپادکن دکل جک آپ در رس - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله مقایسه روش های نفوذ اسپادکن دکل جک آپ در رس - نشریه (SPE (Onepetro

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله کنترل مرزی تطبیقی تاسیسات دریایی انعطاف پذیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل مرزی تطبیقی تاسیسات دریایی انعطاف پذیر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18