مقالات ترجمه شده رشته زیست فناوری دریا

لیست مقالات ترجمه شده رشته زیست فناوری دریا
ترجمه مقاله ترکیب لایه ها و سازه های منسجم در جریان های آبی گیاهی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ترکیب لایه ها و سازه های منسجم در جریان های آبی گیاهی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله جلبک به عنوان دارویی برای آینده

ترجمه مقاله جلبک به عنوان دارویی برای آینده

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله غلظت های هورمون تیرویید در گاوهای دریایی هندی محبوس و آزاد - نشریه Jeb

ترجمه مقاله غلظت های هورمون تیرویید در گاوهای دریایی هندی محبوس و آزاد - نشریه Jeb

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله سوخت های زیستی حاصل از جلبک ها برای توسعه پایدار - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله سوخت های زیستی حاصل از جلبک ها برای توسعه پایدار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22